Var flyget försenat, inställt eller överbokat?

Och blev du minst tre timmar försenad?

- Då har du rätt till ersättning!

Kan jag själv ansöka?

Ja, vem som helst kan vända sig direkt till flygbolaget för att kräva ersättning för förseningar. EU:s regler kan ses HÄR. EU:s regelverk kompletteras av en rad efterföljande domar som ytterligare tydliggör lagen.

Risken är då att avvisas, eftersom flygbolaget rutinmässigt påstår att förseningen beror på "extraordinära omständigheter som ligger utanför flygbolagets kontroll" eller att de "vidtagit alla nödvändiga åtgärder" för att lösa problemet.

Man ska därför vara beredd att fullfölja saken vidare upp i domstol, och därmed betala advokatarvoden och andra kostnader. Om man vinner fallet betalar motparten dessa utlägg.

Advokaterna hos flygforsening.se har specialiserat sig i att bedöma vad som faller in under ovannämnda kategorier, och därmed när det lönar sig att kräva ersättning. Vårt stora antal ärenden säkrar ett effektivt och kostnadssparande processförlopp, och vi är villiga att satsa pengar på att bedöma ärendet korrekt. Detta gör att det att tryggt och riskfritt för våra kunder att använda tjänsten hos flygforsening.se. Det kostar dig ingenting om vi inte vinner ärendet.

Du kan pröva att beräkna och göra din anmälan genom att klicka här.