Försenat, borttappat eller skadat bagage

Känn till dina rättigheter vid försenat, försvunnet eller skadat bagage

EU-förordning 261/2004 behandlar inte bagage. Det betyder att Flygförsening.se tyvärr inte kan ge assistans för att få kompensation i händelse av försenat, borttappat eller skadat bagage. Om ditt bagage försvinner eller om ditt bagage blir försenat eller förstört under din flygresa kan du istället vända dig till flygbolaget eller det företag som hanterar bagaget på flygplatsen. De kommer att kunna meddela dig om dina rättigheter.

Du bör också kontakta ditt försäkringsbolag som med största sannolikhet kommer att kunna hjälpa dig om du har en giltig reseförsäkring. Om ditt flyg blev försenat eller inställt, kan du ha rätt till kompensation enligt EU-förordning 261/2004. Du kan läsa mer här.