Villkor och regler

Villkor och regler i för Flygforsening.se's assistans

Följande villkor och regler beskriver villkoren gällande samarbetet mellan personen i fråga (Klienten) och Flygforsening.se (Flygförsening). Klienten accepterar våra regler och villkor vid att anmäla sitt ärende hos www.flygforsening.se.

Generella upplysningar

Flygforsening.se
/SYNCON INTERNATIONAL ApS
Postia 1049 
214 13 Malmö 
Sverige

E-post: kontakt@flygforsening.se
Telefon: Tillfälligt stängd på grund av Covid-19

VAT: DK-32561950

 1. 1. Flygförsenings tjänster

  1. a) Bedömning av genomförande gällande Klientens krav för kompensation
  2. b) Beräkning av den potentiella ersättningen eller ersättningsbeloppet.
  3. c) Framförande av krav till flygbolaget
  4. d) Genomförande av kravet i fallet via rättslig väg
  5. e) Förhandla fram en lösning med flygbolaget
  6. f) Driva in, samt utbetala ersättningsbelopp till kunden
  7. g) Regelbundet informera Klienten om status i ärendet
 2. 2. Klientens skyldigheter

  Klienten förbinder sig till följande:

  1. a) Att på eget initiativ och utan dröjsmål ge Flygförsening all relevant information om ärendet, både vid anmälan av ärendet, samt under hela förloppet. Till exempel om flygbolaget väljer att utbetala kompensationen direkt till Klienten.
  2. b) Att svara sanningsenligt på alla frågor från Flygförsening och utan onödigt dröjsmål
  3. c) Avstå att kontakta eller att föra direkt dialog med flygbolaget, och i de fall då Klienten blir kontaktad, att hänvisa till Flygförsening
  4. d) Om tillämpligt, för att hjälpa till att söka täckning av de kostnader som definieras nedan under avsnitt. 5, via Kundens rättshjälpsförsäkring eller genom att uppnå en gratis process.
  5. e) Om tillämpligt, dela det slutliga ersättningsbeloppet med alla medpassagerare
 3. 3. Flygförsenings rättigheter

  Flygförsening förbehåller sig rätten att när som helst under förloppet:

  1. a) Att inhämta information om ärendet från olika externa källor, samt att vidarebefordra Klientens kontaktinformation och data om flygresan till flygbolaget och de tredje parter som är beskrivna i Flygförsenings Dataskyddspolicy.
  2. b) Att vidta alla juridiska åtgärder som kan bidra till att ersättning och / eller ersättning betalas ut.
  3. c) När som helst, att upphöra med all vidare saksbehandling, till exempel på grund ny information om fallet som enligt Flygförsenings uppfattning ändrar sannolikheten för betalning, om lagen har ändrats, om bolagets förmåga att betala har försämras eller om ärendet har blivit föråldrat etc.
  4. d) Flygförsening kan på Klientens vägnar och med bindande verkan träffa förlikning, ackordöverenskommelser, samt andra överenskommelser för att säkra Klienten kompensation. Om ett flygbolag till exempel går i konkurs, förväntas gå i konkurs, har betalningsanmärkningar eller kända ekonomiska problem. Dessa avtal kommer betyda att Klientens huvudsakliga krav blir ersatt av det faktiska beloppet som Flygförsening gör ett avtal om med flygbolaget. Flygförsenings krav på omkostnader jmf.pkt. 5 kommer att bli beräknat på det faktiska beloppet som blir utbetalat från flygbolaget.
  5. e) Flygförsenings associerade företag och samarbetspartners har rätt till att kontakta Klienten via telefon, brev och elektroniska medier, med hänsyn till marknadsföring av produkter och tjänster, samt i förbindelse med erbjudanden, nyhetsbrev, events och tävlingar. Klienten kan när som helst frånsäga sig att bli kontaktad vid kontakt via mail på kontakt@flygforsening.se
 4. 4. Klientens rättigheter

  Klienten ska i huvudsak överlåta indrivning av ersättningen mot flygbolaget till Flygförsening. Klienten har dock alltid följande möjligheter:

  1. a) Rätt till att när som helst under processen, utan förvarning, avsluta samarbetet med Flygförsening, genom skriftligt meddela, och därmed betala kostnader enligt paragraf 5g.
  2. b) Om Klienten på egen hand träffar förlikning med flygbolaget utan Flygförsenings medverkan eller medvetande, kommer Klienten att vara förpliktad till att betala omkostnaderna för ärendet, jmf. Pkt. 5 a), samt de omkostnader som uppkommit vid behandlingen i domstol, till Flygförsening jmf. Pkt. 5 d) och g).
 5. 5. Kostnader

  1. a)Våra behandlingskostnader är 25 % plus dansk moms av det återvunna beloppet. Med andra ord, om det utbetalda beloppet är 1000 kr, drar vi av 312,50 kr. Våra behandligskostnader täcker hela vår tjänst - så du kommer inte att betala mer om ditt ärende ska vidare till domstol.

   Ärendekostnader per kompensationsbelopp (euro per passagerare + moms):

   1. Kompensation enligt EU261/04 artikel 7, st. 1 a): 78 EUR
   2. Kompensation enligt EU261/04 artikel 7, st. 1 b): 125 EUR
   3. Kompensation enligt EU261/04 artikel 7, st. 1 c): 188 EUR
   4. Kompensation enligt EU261/04 artikel 7, st. 2 a): 39 EUR
   5. Kompensation enligt EU261/04 artikel 7, st. 2 b): 63 EUR
   6. Kompensation enligt EU261/04 artikel 7, st. 2 c): 94 EUR
  2. b) Hanteringskostnader och räntor beräknas inte, i det tillfälle då Flygförsening väljer att ge upp ersättningsansökan.
  3. c) Dessutom kan det, i samband med ersättningskravet tillkomma vissa ytterligare kostnader, till exempel advokatkostnader, domstolsavgifter, och liknande. Om vi vinner målet kommer du att betala exakt de kostnader som domstolen tilldelar dig enligt domstolarnas standardpriser. Eftersom rättegångskostnader först avgörs när ärendet har vunnits och vi har fått betalning från den andra parten, så behöver du inte spendera pengar. Således kostar det dig inte extra at stämme. I händelse av ett nederlag täcker Flygförsening alla dessa rättsliga kostnader, inklusive motpartens rättegångskostnader.
  4. d) Sakskostnaden borträknas från det utbetalda ersättningsbeloppet, och krävs ej före ersättningen har utbetalats
  5. e) Kundens kompensation kommer betalas ut från ett polskt bankkonto. Omkostnader gällande eventuella bankavgifter och andra överföringsavgifter betalas av Kunden. Flygförsening.se är inte ansvarig för fördelning av ersättning mellan Kunden och hans / hennes medpassagerare.
  6. f) I särskilda fall har Flygförsening rätt att fakturera kostnader direkt från Klienten. Det kan hända i följande fall:
   1. Om krav betalats ut direkt till Klienten
   2. Om Klienten önskar säga upp avtalet om indrivning av fordran genom Flygförsening, har Flygförsening rätt att fakturera de kostnader som beräknats i enlighet med paragraf 5g).
   3. Om Klienten önskar att ingå eller vägra förlikning som avviker från Flygförsenings rekommendationer, kan Flygförsening fakturera kostnader beräknade i enlighet med punkt 5g).
   4. Om Klienten avsiktligt har undanhållit information om fallet, eller medvetet uppgivit falska uppgifter till Flygförsening, eller om Klienten efter Flygförsenings skriftliga begäran fortsätter att inte ifylla skyldigheterna som anges i avsnitt 2), är Flygförsening berättigade att säga upp avtalet med Klienten med omedelbart verkan och fakturera kostnaden enl. punkt 5g).
   5. I så fall att kunden har erhållit ersättning genom samarbete med ett annat företag, trots att han lämnade in ärendet till Flygförsening.se och accepterade deras villkor, har Flygförsening.se rätt att fakturera hanteringskostnader beräknade i enlighet med punkt 5 g).
  7. g) Om det förekommer särskilda omständigheter som beskrivs i avsnitt 5f) har Flygförsening rätt att fakturera sakskostnader från Klienten som motsvarar 25% + moms av den förväntade ersättningssumman samt dokumenterade kostnader såsom rättsavgifter tillagt kostnader för juridisk assistans efter statliga beräkningar för detta, plus moms.
  8. h) I fall där återbetalning av klientens extrakostnader, inklusive särskilt återbetalning av klientens kostnader för flygbiljetter, är huvudsyften för ärendet, beräknar Flygforsening en avgift motsvarande 25% + moms på fordran, dock minst 25 euro + moms.
 6. 6. Uppsägning och tillbakadragning

  1. Dessa villkor gäller från att Klienten har upprättat sitt ärende på www.flygforsening.se och tills ärendet avslutas av en av parterna. Efter att ärendet är upprättat har Klienten 14 dagars ångerrätt när ärendet kan stängas utan några omkostnader för Klienten. För att utnyttja ångerrätten kan kunden använda sig av ångerrättsformuläret nedan.


   Mall för ångerblankett

   Om du vill ångra ditt avtal, fyll i denna blankett och skicka tillbaka den till oss.

   Till:
   Flygforsening.se
   Postia 1049
   214 13 Malmö
   Sverige
   E-post: kontakt@flygforsening.se


   Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande tjänster: Beställdes den:

   Konsumentens namn:

   Konsumentens adress:

   Datum:   Konsumentens namnteckning
   (endast vid meddelande i pappersform)

 7. 7. Utbetalningsgaranti

  1. Under vissa kampanjperioder erbjuds klienten en "utbetalningsgaranti vid domstolsärenden". Kampanjerbjudandet annonseras på Flygförsening.se hemsida under de perioder då det erbjuds. Så länge erbjudandet är aktivt under den period då ärendet skapas hos Flygförsening.se erbjuds klienten samtidigt att Flygförsening.se inleder en rättssak mot flygbolaget för utebliven betalning så att Flygförsening.se kan överta klientens fordran gentemot flygbolaget. Klienten ersätts med 65 % av den fordran som är riktad mot flygbolaget före överföringen, efter underskrift av överföringsförklaring. Klienten avstår också rätten till eventuella räntor som kan uppkomma till ersättningsbeloppet under domstolsärenden.

   Om klienten avslår erbjudandet så fortsätter ärendehanteringen på tidigare villkor.

   Det är endast Flygförsening.se beslut huruvida ett ärende ska sändas till domstol. Beslutet beror på en rad faktorer, bland annat värdering av möjligheten att vinna rättssaken, flygbolagets betalningsförmåga, de förväntade kostnaderna för åtal m.m.

   Om klienten har information som är avgörande för Domstolsärendet utfall, t.ex. om klienten har tagit emot kompensation, är klienten skyldig att skriftligen informera Flygförsening.se om detta.

   Om klienten efter överföringen kontaktas av flygbolaget är klienten skyldig att skriftligen informera Flygförsening.se om detta.

   Om klienten tar emot betalning från flygbolaget beträffande kravet är klienten skyldig att överföra hela beloppet, d.v.s. kompensation, ersättning för utgifter samt eventuella räntor och ärendekostnader till Flygförsening.se.
 8. 8. Sekretess

  1. Alla Klientens upplysningar blir behandlade konfidentiellt, efter gällande laggivning i EU, och under persondataförordningen.
 9. 9. Skiljedom

  1. Varje tvist om förståelsen av ovannämnda villkor kan av bägge parter överklagas i svensk domstol och skall avgöras efter svensk lag, samt internationella lagar som gäller för nuvarande avtalsförhållanden.
Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.