Villkor och regler

Villkor och regler i för Flygforsening.se's assistans gällande indrivning av ersättning för oregelbunden flygtrafik

Följande villkor och regler beskriver villkoren gällande samarbetet mellan personen i fråga (Kunden) och Flygforsening.se. Kunden accepterar våra regler och villkor vid att anmäla sitt ärende hos www.flygforsening.se.

 1. 1. Flygförsening.se's tjänster

  1. a) Bedömning av genomförande gällande kundens krav för kompensation
  2. b) Beräkning av ersättningens storlek
  3. c) Framförande av krav till flygbolaget
  4. d) Genomförande av kravet i fallet via rättslig väg
  5. e) Förhandla fram en lösning med flygbolaget
  6. f) Driva in, samt utbetala ersättningsbelopp
  7. g) Regelbundet informera kunden om status i ärendet
 2. 2. Kundens skyldigheter

  Kunden förbinder sig till följande:

  1. a) Att på eget initiativ och utan dröjsmål ge Flygforsening.se all relevant information om ärendet, både vid anmälan av ärendet, samt under hela förloppet. Till exempel om flygbolaget väljer att utbetala kompensationen direkt till Kunden.
  2. b) Att svara sanningsenligt på alla frågor från Flygforsening.se och utan onödigt dröjsmål
  3. c) Avstå att kontakta eller att föra direkt dialog med flygbolaget, och i de fall då kunden blir kontaktad, att hänvisa till Flygforsening.se
  4. d) Om relevant, att assistera med ansökande gällande täckning av rättegångskostnader genom klientens rättsskyddsförsäkring eller uppnå gratis juridisk process
 3. 3. Flygförsening.se's rättigheter

  Flygforsening.se förbehåller sig rätten att när som helst under förloppet:

  1. a) Att inhämta information om ärendet från olika externa källor , samt att vidarebefordra Kundens kontaktinformation och data om flygresan till flygbolaget och den tredje parten.
  2. b) Att ta hjälp av alla rättsliga åtgärder som kan bidra att få ersättning
  3. c) När som helst, att upphöra med all vidare saksbehandling, till exempel på grund ny information om fallet som enligt Flygforsening.se's uppfattning ändrar sannolikheten för betalning, om lagen har ändrats, om bolagets förmåga att betala har försämras eller om ärendet har blivit föråldrat etc.
  4. d) Flygforsening.se kan på kundens vägnar med bindande verkan träffa förlikning, ackordöverenskommelser , samt andra överenskommelser för att säkra kundens kompensation. Om ett flygbolag till exempel går i konkurs, förväntas gå i konkurs, har betalningsanmärkningar eller kända ekonomiska problem. Dessa avtal kommer betyda att Kundens huvudsakliga krav blir ersatt av det faktiska beloppet som Flygforsening.se gör ett avtal om med flygbolaget. Flygforsening.se:s krav på omkostnader jmf.pkt. 5 kommer att bli beräknat på det faktiska beloppet som blir utbetalat från flygbolaget.
  5. e) Flygforsening.se:s associerade företag och samarbetspartners har rätt till att kontakta Kunden via telefon, brev och elektroniska medier, med hänsyn till marknadsföring av produkter och tjänster, samt i förbindelse med erbjudanden, nyhetsbrev, events och tävlingar. Kunden kan när som helst frånsäga sig att bli kontaktad vid kontakt via mail på kontakt@flygforsening.se
 4. 4. Kundens rättigheter

  Kunden ska i huvudsak överlåta indrivning av ersättningen mot flygbolaget till Flygforsening.se. Kunden har dock alltid följande möjligheter:

  1. a) Rätt till att när som helst under processen, utan förvarning, avsluta samarbetet med Flygforsening.se, genom skriftligt meddela, och därmed betala kostnader enligt paragraf 5g.
  2. b) Rätt att bli tillfrågad innan Flygforsening.se ingår en förlikning. Kunden kan välja ett annat alternativ än vad Flygforsening.se rekommenderar mot betalning av kostnaderna till Flygforsening.se.
  3. c) Om klienten på egen hand träffar förlikning med flygbolaget utan Flygforsening.se:s medverkan eller medvetande, kommer kunden att vara förpliktad till att betala omkostnaderna för ärendet, jmf. Pkt. 5 a), samt de omkostnader som uppkommit vid behandlingen i domstol, till Flygforsening.se jmf. Pkt. 5 d) och g).
 5. 5. Kostnader

  1. a) Omkostnaderna för ärendet blir totalt 25% + moms av kundens totala ersättning. Omkostnader beräknas dock inte på Kundens återbetalning av flygbiljetter, hotellövernattningar och liknande utlägg.
  2. b) Utbetalningar och ränta beräknas inte, i det tillfälle då Flygforsening.se väljer att ge upp ersättningsansökan.
  3. c) Dessutom kan det, i samband med ersättningskravet tillkomma vissa ytterligare kostnader, till exempel advokatkostnader, domstolsavgifter, och liknande. Sådana kostnader lägger Flygforsening.se ut för och blir återbetalat av andra parten om man vinner ärendet. Vid förlust står Flygforsening.se för dessa kostnader.
  4. d) Sakskostnaden borträknas från det utbetalda ersättningsbeloppet, och krävs ej före ersättningen har utbetalats
  5. e) Omkostnader gällande eventuella bankavgifter och andra överföringsavgifter betalas av Kunden.
  6. f) I särskilda fall har Flygforsening.se rätt att fakturera kostnader direkt från Kunden. Det kan hända i följande fall:
   1. Om ersättning betalats ut direkt till Kunden
   2. Om Kunden önskar säga upp avtalet om indrivning av fordran genom Flygforsening.se, har Flygforsening.se rätt att fakturera de kostnader som beräknats i enlighet med paragraf 5g).
   3. Om Kunden önskar att ingå eller vägra förlikning som avviker från Flygforsening.se's rekommendationer, kan Flygforsening.se fakturera kostnader beräknade i enlighet med punkt 5g).
   4. Om Kunden avsiktligt har undanhållit information om fallet, eller medvetet uppgivit falska uppgifter till Flygforsening.se, eller om Kunden efter Flygforsening.se:s skriftliga begäran fortsätter att inte ifylla skyldigheterna som anges i avsnitt 2), är Flygforsening.se berättigade att säga upp avtalet med Kunden med omedelbart verkan och fakturera kostnaden enl. punkt 5g).
  7. g) Om det förekommer särskilda omständigheter som beskrivs i avsnitt 5f) har Flygforsening.se rätt att fakturera sakskostnader från Kunden som motsvarar 25% + moms av den förväntade ersättningssumman samt dokumenterade kostnader såsom rättsavgifter tillagt kostnader för juridisk assistans efter statliga beräkningar för detta.
 6. 6. Uppsägning

  1. Nuvarande villkor är gällande till en av parterna säger upp avtalet.
 7. 7. Sekretess

  1. Alla Kundens upplysningar blir behandlade konfidentiellt, efter gällande laggivning i EU, och under personuppgiftslagen.
 8. 8. Skiljedom

  1. Varje tvist om förståelsen av ovannämnda villkor kan av bägge parter överklagas i svensk domstol och skall avgöras efter svensk lag, samt internationella lagar som gäller för nuvarande avtalsförhållanden.
Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.