Villkor och regler

Villkor för Flygforsening.se’s tjänster

Följande villkor gäller för avtal mellan dig/er som passagerare (passagerare/du/dig) och Flygforsening.se (Flygförsening/oss/vi). Du godkänner detta genom att skapa ditt ärende på www.flygforsening.se. Dessa villkor är giltiga och uppdaterade från och med den 09. maj 2022.

Generella upplysningar

Flygforsening.se
/SYNCON INTERNATIONAL ApS
Postia 1049 
214 13 Malmö 
Sverige

E-post: kontakt@flygforsening.se
Telefon: +46 812410088

VAT: DK-32561950

 1. 1. Flygförsenings tjänster

  1. a) Vi ingår ett avtal om att du överför återkrav av laglig kompensation och ersättning (hädanefter ersättning) för försenad, inställd, överbokad eller för tidig avresa. Vi gör ett krav mot det aktuella flygbolaget eller resebyrån och ser till att utbetalningen av ersättningen sker - vid behov med hjälp av domstol. Längs vägen kommer du kontinuerligt att informeras om statusen för fordran.
 2. 2. Dina rättigheter och skyldigheter

  Du har rätt till:

  1. a) Du har alltid rätt att när som helst säga upp avtalet med oss genom att återkalla överföringsförklaringen och att informera flygbolaget och/eller resebyrån och oss om detta.
  2. b) Som regel ger du oss rätt att återkräva ersättningen mot flygbolaget, och du vidarebefordrar kontinuerligt all relevant information om resan och ersättningen till oss, både vid avtalets ingående och under processens gång, t.ex. om flygbolaget väljer att betala ersättningen direkt till dig.
  3. c) Du måste svara ärligt på förfrågningar från oss och utan dröjsmål. Om du blir kontaktad av flygbolaget eller resebyrån om ersättningen måste du hänvisa till oss och i övrigt avstå från att kontakta eller prata med flygbolaget om kravet.
 3. 3. Flygförsenings rättigheter

  Vi har rätt till:

  1. a) att inhämta information om resan och anspråket från externa källor och att vidarebefordra dina kontaktuppgifter och uppgifter om flygningen till flygbolaget och eventuell tredje part - t.ex. advokater eller resebyråer - enligt beskrivningen i vår personuppgiftspolicy.
  2. b) Att vidta alla rättsliga åtgärder som kan bidra till utbetalningen av ersättning, inklusive rättsliga förfaranden mot flygbolaget eller resebyrån.
  3. c) att när som helst och utan förvarning upphöra med eventuella ytterligare förfaranden, t.ex. på grund av att ny information i ärendet enligt vår mening gör det omöjligt att genomföra ersättningen, rättsreglerna har ändrats eller flygbolagets betalningsförmåga försämras, ärendet preskriberas etc.
  4. d) Vi kan, med bindande verkan, ingå förlikningar, ackord och andra arrangemang, t.ex. för att säkerställa att ersättningen fullgörs i händelse av ett flygbolags konkurs, förväntad konkurs, betalningsinställelse eller kända ekonomiska svårigheter. Ett sådant avtal kommer att innebära att det ursprungliga kravet kommer att ersättas med det faktiska belopp som vi kommer överens om med flygbolaget.
  5. e) Det är vårt beslut om ett ärende ska gå till rättegång. Detta kommer att bero på ett antal faktorer, bland annat bedömningen av möjligheten att vinna rättegången, flygbolagets betalningsförmåga, de förväntade kostnaderna för åtal etc. Vi står för alla kostnader för en eventuell rättegång, både om den är vunnen eller förlorad.
  6. f) Tillsammans med våra dotterbolag och våra affärspartners, t.ex. advokater, flygbolag, resebyråer och andra, har vi rätt att kontakta dig via telefon, brev och elektroniska medier i samband med genomförandet av anspråket, samt med erbjudanden om andra produkter och tjänster. Du kan när som helst välja bort att bli kontaktad genom att skriva ett e-postmeddelande till kontakt@flygforsening.se.


 4. 4. Priser

  Våra prismodell är:

  1. a) Du kommer att få minst 70% av den ersättning som betalats till oss, med undantag för de faktiska kostnaderna för banköverföringar. Beloppet kommer att betalas till dig så snart som möjligt och normalt max. 7 dagar efter att vi mottagit beloppet.
  2. b) I händelse av att vi måste ge upp försöken att få ersättning är det utan kostnad för dig och fordran går tillbaka till dig, så du kan försöka få ersättning på annat sätt.
  3. c) I särskilda fall har vi rätt att fakturera våra kostnader direkt till dig. Detta kan göras i följande fall:
   - om ersättningen har betalats direkt till dig.
   - om du inte har skickat oss viktig information om ärendet eller har lämnat felaktiga uppgifter eller om du, efter våra skriftliga förfrågningar, fortfarande inte uppfyller de skyldigheter som avses i punkt 2.
   - om du anlitar ett annat bolag för att kräva din ersättning från flygbolaget samtidigt som du har ett avtal med oss, eller tvärtom.
   - om du på egen hand utan vårt deltagande eller vetskap om det ingår en uppgörelse med flygbolaget.
   - om du vill säga upp avtalet om indrivning av fordran genom oss innan ärendet avslutas.
 5. 5. Utbetalningsgaranti

   Under vissa perioder kör vi specialerbjudanden där du som kund kan välja att få din förväntade ersättning direkt när och om ditt ärende går till domstol. Du kommer att få minst 60% av den ersättning som flygbolaget förväntas betala om rättegången vinns, dock minus de faktiska kostnaderna för banköverföringar. Beloppet betalas ut innan rättegången inleds, och endast om du har gjort ett särskilt avtal om detta innan rättegången inleds. "Utbetalningsgaranti" erbjuds endast för tidsperioder och inte för alla kompensationstyper.
 6. 6. Uppsägning och tillbakadragning

  1. Dessa villkor gäller från att Klienten har upprättat sitt ärende på www.flygforsening.se och tills ärendet avslutas av en av parterna. Efter att ärendet är upprättat har Klienten 14 dagars ångerrätt när ärendet kan stängas utan några omkostnader för Klienten. För att utnyttja ångerrätten kan kunden använda sig av ångerrättsformuläret nedan.


   Mall för ångerblankett

   Om du vill ångra ditt avtal, fyll i denna blankett och skicka tillbaka den till oss.

   Till:
   Flygforsening.se
   Postia 1049
   214 13 Malmö
   Sverige
   E-post: kontakt@flygforsening.se


   Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande tjänster: Beställdes den:

   Konsumentens namn:

   Konsumentens adress:

   Datum:   Konsumentens namnteckning
   (endast vid meddelande i pappersform)

 7. 7. Sekretess

  Alla Klientens upplysningar blir behandlade konfidentiellt, efter gällande laggivning i EU, och under persondataförordningen.
 8. 8. Skiljedom

  Varje tvist om förståelsen av ovannämnda villkor kan av bägge parter överklagas i svensk domstol och skall avgöras efter svensk lag, samt internationella lagar som gäller för nuvarande avtalsförhållanden.
Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.