Strejk

Kompensation vid flygbolagsstrejk

FÖRSENING PÅ GRUND AV STREJK
Jan och Lisa blev försenade från Stockholm till Paris på grund av strejk bland flygpersonalen. Flygbolaget var snabba att erkänna sitt ansvar och betalade ut kompensationen inom två månader.
JAN OCH LISA FICK 3728 KR I BERÄTTIGAD ERSÄTTNING.

Strejker bland flygplats- och flygpersonal kan vara orsaken till att ditt flyg blir försenat eller kanske till och med inställt. Men i vilka fall kan man få ersättning? Se vad du har rätt till om din flygresa påverkas av en strejk.

Kan jag få kompensation om mitt flyg blev försenat eller inställt på grund av strejk?

År 2018 avgjorde EU-domstolen att passagerare har rätt till kompensation vid flygförseningar och inställda flyg som orsakades av strejk bland flygbolagets egna medarbetare. Tidigare betraktades alla strejker som en extraordinär omständighet, även kallad force majeure. Vid händelse av extraordinära omständigheter är flygbolaget inte ansvarigt för eventuella flygförseningar eller inställda avgångar, och passagerare är därmed inte berättigade till kompensation. Den nya EU-domen avskaffar denna princip och gör det därmed möjligt för passagerare att kräva kompensation vid en del strejker. Enligt EU-dom C-195/17 kan flygbolaget således vara skyldigt att betala kompensation till passagerarna, om det är flygbolagets egen personal som strejkar.

Så mycket kan du få i kompensation

Du är berättigad till kompensation på upp till € 600 från flygbolaget om du blir mer än tre timmar försenad vid ankomst till din slutdestination på grund av strejk bland flygpersonalen. Kompensationsbeloppet beror på distansen samt hur lång försening det rör sig om. Du kan läsa mer om kompensationsersättningarna i vårt avsnitt om kompensation.

Få pengarna tillbaka för din flygbiljett

Du har rätt till kompensation om ditt flyg blir inställt på grund av strejk bland flygpersonalen, och du inte har fått besked om ändringen minst 14 dagar innan ditt avresedatum. Om ditt flyg blev inställt, ska flygbolaget boka om dig till en ny avgång så snart som möjligt.

Om de inte kan erbjuda dig en ombokning, har du rätt att få pengarna tillbaka för dina ursprungliga flygbiljetter och köpa nya biljetter. Om de nya biljetterna är dyrare än dina ursprungliga biljetter, ska flygbolaget stå för mellanskillnaden. Kom ihåg dokumentation på att flygbolaget inte kan erbjuda dig ombokning inom rimlig tid och spara kvittot på de nya biljetterna.

Du har rätt till mat och dryck

Om ditt inställda eller försenade flyg medför omkostnader för exempelvis extra övernattning, alternativ transport samt mat och dryck, så är flygbolaget skyldigt att ersätta dessa kostnader. Detta gäller så länge kostnaderna är inom rimliga gränser (lyxhotell, alkohol och cigaretter täcks som regel inte). Kom ihåg att spara alla kvitton! Vi hjälper gärna till att få dina extra avgifter återbetalda. Du behöver bara ladda upp dina kvitton tillsammans med dina resedokument när du registrerar ditt ärende.

Vi hjälper dig att göra anspråk på din kompensation

Har du drabbats av en flygförsening på grund av strejk bland flygbolagets personal så hjälper vi dig gärna med att göra anspråk på din kompensation.

Hos Flygförsening.se står vi fast vid din rätt till kompensation. Vi går hela vägen om det krävs - även till domstol för att säkerställa dina och andra passagerares rättigheter. Registrera ett ärende hos oss idag och få den kompensation du är berättigad till.


Gör anmälan här!