Var flyget försenat, inställt eller överbokat?

Och blev du minst tre timmar försenad?

- Då har du rätt till ersättning!

Gör anmälan
Step 1
1

Skriv in dina flyguppgifter och beräkna om du har rätt till kompensation

Mitt flyg var
Inställt
Försenat
Överbokat
Avreseort
Slutdestination
Flygnummer (det flyg som orsakade förseningen)
Planerad tidpunkt för ankomst till slutdestination
Faktisk tidpunkt för ankomst till slutdestination (cirka)
Vilken orsak meddelade flygbolaget
När blev du informerad om ändringar i resan
Beskriv med egna ord orsaken till problemet. Inkludera gärna andra upplysningar som kan vara relevanta för ärendet