Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad den: 27:e maj, 2024

 1. Generell Information

  När du besöker Flygforsening.se och ansöker om vår tjänst samlas, bearbetas och lagras data relaterad till din användning av webbplatsen och vår tjänst. Det är en prioritering för Flygforsening.se att dina uppgifter hanteras professionellt och i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

  På den här sidan kan du läsa om vilken typ av information vi samlar, med vilket syfte och hur uppgifterna behandlas. Du hittar också information om hur du får insikt i och protesterar mot uppgifter som samlas in om dig.

 2. Vilken information samlar vi in?

  När du anmäler ett krav på Flygforsening.se, prenumererar på ett nyhetsbrev eller på annat sätt gör en förfrågan, kommer vi att be om information om dig som är nödvändig för att vi ska kunna behandla din förfrågan. Beroende på de stadier ditt ersättningskrav går igenom kan vi begära information som:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Email
  • Bokningsnummer
  • Resplan
  • Fullmakt
  • Foto-ID - krävs fortfarande av några flygbolag
  • Bankdetaljer - endast i samband med en utbetalning eller kompensation

 3. Varför samlar vi in personlig data?

  De uppgifter vi mottager från dig kommer att användas för det exklusiva ändamålet att lämna in en fordran hos respektive flygbolag, för att få ersättning för dig och dina medresenärer, om du har några. Förutom din kontaktinformation krävs de återstående uppgifterna från flygbolagen, nationella transportmyndigheter, advokater och nationella domstolar för att behandla ditt ärende.

  Utan att vi får ta del av ovan nämnda uppgifter kan vi inte behandla ditt ärende och det är därför inte möjligt att ingå ett avtal med oss för att ta del av vår tjänst. Vi kommer att fråga dig om så lite information som möjligt, samtidigt som vi gör det möjligt för oss att vinna ditt ärende.

 4. Hur behandlas din data?

  Dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi kräver att alla dessa regler följs av våra partners, t.ex. advokater, som vi samarbetar med för att tillhandahålla vår service.

  Dina uppgifter kommer att lagras i våra säkrade IT-system och filer så länge som är nödvändigt för att kunna behandla ditt ärende och för att kunna uppfylla relevanta lagkrav för dokumentation. Eftersom vi följer dansk lag måste vi enligt dess bokföringslagen ("Bogføringsloven") 9 och 10 avsnitt lagra dokumentation i 5 år. Därför kommer vi i princip att spara informationen, efter att ditt ärende är avslutat, på min. 5 räkenskapsår. Efter utgången av fem år efter skapandet och godkännandet av de sista redovisning som är relaterad till ditt ärende kommer de flesta av våra uppgifter angående ditt ärende att raderas inom 12 månader. En del av informationen kommer att anonymiseras så att det inte går att identifiera dig som person och förvaras för statistiska ändamål.

 5. Vidarebefordran av data till tredjepart

  För att hjälpa dig att kräva ersättning kan dina uppgifter vidarebefordras till - och behandlas av - det berörda flygbolaget, nationella transportmyndigheterna, våra advokater och nationella domstolar.

  Flygforsening.se skickar inte dina personuppgifter vidare till tredje part, såvida det inte är någon av parterna som nämns ovan eller någon av våra partners som hjälper oss att tillhandahålla vår service. Dessa partners inkluderar Google, Meta och Microsoft, som hjälper oss att rikta vår marknadsföring till rätt målgrupp,Trustpilot, som hjälper oss att samla feedback från våra kunder och SocketLabs, som hjälper oss att vidarebefordra relevant information till användare som prenumererar på ett nyhetsbrev. För dessa tjänster kan du avbryta och ta bort dina personuppgifter när som helst.

 6. Databehandling i andra länder

  Vi skickar bara dina uppgifter till ett annat land om det är nödvändigt för att behandla ditt ärende. Detta är begränsat till EU-medlemsstater och andra länder som är betrodda av EU-kommissionen, såsom Norge och Schweitz.

  Vi skickar inte dina uppgifter till ett land som är markerat som osäker av EU med avseende på dataskydd, såvida inte särskilda och juridiskt bindande garantier ges. Utan garantier överför vi inte dina uppgifter till sådana potentiellt osäkra destinationer utan att vi först ber dig om ytterligare ett uttryckligt tillstånd att göra det. I detta fall är vi skyldiga att informera dig om de risker som är förknippade med en sådan överföring i förväg.

 7. Information och invändningar mot datainsamling

  Du har rätt att få information om dina egna personuppgifter. Om data som vi lagrar om dig är felaktig eller på något sätt vilseledande, kan du kräva att vi rättar till sådana data eller raderar den.

  Det är möjligt att begära information och förflyttning av dina uppgifter, att motsätta sig behandlingen eller att återkalla ditt samtycke när som helst. Detta ska ske genom att du skriver till: kontakt@flygforsening.se. En sådan förfrågan kommer att innefatta att vi även informerar våra partners.

  Om du tar tillbaka ditt samtycke eller har tagit bort dina uppgifter innan ditt ärende är klart, kan du vara skyldig att betala kostnader i enlighet med Flygforsening.se: s användarvillkor.

  Om du vill göra en invändning mot Flygforsening.se: s hantering av dina personuppgifter eller hanteringen av din begäran om information, kan du anmäla ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. I Sverige är detta Datainspektionen.

 8. Kontakt

  Flygforsening.se är en del av det danska företaget Flyforsinkelse.dk med huvudkontor i Valby, Danmark. Företaget kan kontaktas på följande sätt:

  Telefon: +46 812410088
  Address: Flygforsening.se
  Postia 1049
  214 13 Malmö
  Sverige