Var flyget försenat, inställt eller överbokat?

Och blev du minst tre timmar försenad?

- Då har du rätt till ersättning!

Flygpassagerares rättigheter

På den här sidan kan du ta reda på vad du har rätt till när ditt flyg är försenat, inställt eller överbokat. Du kan också prova vår uträknare där du enkelt kan se om du kan få ersättning - och hur mycket du har rätt till. Det är helt gratis och på bara 2 minuter kan du ta reda på om du har rätt till ersättning.

Regler vid flygförsening eller inställt flyg

Flygpassagerarnas rätt till ersättning grundas i EU-förordningen 261/2004. Förordningen ser till att du som passagerare har samma rättigheter, oavsett vilket flygbolag du flyger med. Reglerna är komplexa och Flygförsening.se har därför pågående rättstvister mot flygbolagen för att få ytterligare klarhet om under vilka omständigheter man är berättigad kompensation under en flygresa.

Nedan får du en kort översikt över vilka dina rättigheter som flygpassagerare består av. Nedan kan du läsa om:

Var kan du få ersättning?

Flygförsening.se kan hjälpa dig att få ersättning när du har försenats på ett flyg till eller från ett av EU-förordningen:s medlemsstater.

Medlemsstaterna är alla länder i EU, liksom bland annat: Norge, Island, Schweiz, Västra Balkan och Turkiet.

Om du är berättigad kompensation, så beror det också på vilket flygbolag du reser med. Här är reglerna:

 • Avresa i medlemsstat - Ankomst till medlemsstat: Alla flygbolag
 • Avresa i medlemsland - Ankomst utanför medlemsland: Alla flygbolag
 • Avresa utanför medlemsland - Ankomst till medlemsland: Flygbolag med säte i medlemsland
Det kan också finnas passagerarrättigheter utanför EU-förordningen:s medlemsstater, men det leder vanligtvis inte till ekonomisk ersättning.

När har du rätt till ersättning?

Det är möjligt att få ekonomisk ersättning om du anländer minst 2 eller 3 timmar senare till din destination på grund av:

 • Inställt flyg

  Om ditt flyg är inställt kan du som flygpassagerare ha rätt till ersättning. Beroende på vad som var orsaken till förseningen och när du fick reda på att ert flyg var inställt, så kan du ha rätt till kompensation.

  Du kan vara berättigad till ersättning om flygbolaget har meddelat dig om det inställda flyget mindre än 7 dagar än schemalagt avresa och du anländer 2 timmar senare än schemalagt ankomst. Detsamma gäller även om du blir meddelad om ändringen mindre än 2 veckor innan avresa och anländer mer än 4 timmar senare till din slutgiltiga destination.

  Flygbolaget kan reducera din ersättning med 50 % om du ombokas och anländer inom följande tidsramar:

  • mindre än 2 timmar efter förväntat på en flygning under 1 500 km
  • mindre än 3 timmar efter förväntat på en flygning mellan 1 500 till 3 500 km. eller inom EU
  • mindre än 4 timmar efter förväntat på en flygning mer än 3.500 km. utanför EU

  Förutom ekonomisk ersättning kan du också ha rätt till ytterligare hjälp under väntetiden. Det inkluderar mat och dryck, telefonsamtal eller e-post, samt hotell och transport till hotellet om övernattning blir aktuellt.
 • Försenat flyg

  Som passagerare kan du vara berättigad till ersättning om ditt flyg är tillräckligt försenat. Längden på förseningen bedöms av hur mycket senare än förväntat du anländer till din slutdestination. Samtidigt spelar det också roll hur långt avståndet är mellan din avreseort och vart du skulle resa. För att kunna kräva ersättning måste du vara:

  Över 3 timmar försenad på ett flyg på 0-3500 km eller
  Över 4 timmar försenad på flyg över 3500 km från eller till EU

  Beroende på orsaken till förseningen, kan vi söka kompensation för er resa. De vanligaste orsakerna som oftast berättigar till kompensation är tekniska problem eller sjukdom hos någon i besättningen. Det kan också vara dåligt väder eller strejk som ligger bakom förseningen. Här är det endast i vissa fall där det är möjligt att erhålla ersättning.
 • Ditt flyg är överbokat och du blir nekad boarding

  Passagerarrätt gäller också om du befinner dig i en situation där ditt flyg är överbokat och du blir nekad boarding. Dina rättigheter kan innefatta återbetalning av flygbiljettpriset, betald mat och dryck i väntan på en ny avgång och en ekonomisk ersättning från flygbolaget på upp till 6000 kr. per passagerare.

  Du kan inte få ersättning om du blir nekad boarding på grund av:

  • otillräcklig identifiering
  • otillräcklig visum eller annat inresetillstånd
  • för sen incheckning
  • Du avvisas på grund av säkerhets- eller hälsoskäl
  • Om du inte följt flygbolagets villkor på andra sätt.
Om du är berättigad till kompensation så beror det på orsaken till förseningen. Rätten till ekonomisk ersättning kommer därför att upphöra om det är extraordinära omständigheter som orsakar förseningen.

Extraordinära omständigheter

Flygbolaget kan avvisa ditt krav på ersättning med hänvisning till att förseningen beror på extraordinära omständigheter - även kallad force majeure.

Extraordinära omständigheter ligger utanför flygbolagets kontroll. Därför upphör din rätt till ersättning. Exempel på extraordinära omständigheter kan vara:

 • dåligt väder
 • naturkatastrofer
 • i vissa fall strejk
 • terroristhot
Det kan hända att flygbolaget felaktigt avvisar ditt krav på ersättning och hävdar att förseningen var extraordinär. Därför är det viktigt att vara medveten om att i händelse av förseningar orsakade av flygproblem, t.ex. tekniska fel, problem med bagage eller besättningen, har du i många fall rätt till ersättning..

På Flygförsening.se vet vi vilka omständigheter som är extraordinära. Därför kan vi berätta om du är berättigad till ersättning och vi kommer ta ditt ärende till rätten om flygbolaget ger en anledning som inte faller under de extraordinära omständigheterna..

Är du i tvivel? Se om du är berättigad till ersättning här

Hur mycket har du rätt till?

Ersättningsbeloppet bestäms av hur långt du flyger och hur länge du är försenad. Du kan ha rätt till:

 • 250 Euro - Om du är över 3 timmar sen på ett flyg på 1 500 km. eller nedan
 • 400 Euro - Om du är över 3 timmar försenad på ett flyg på 1500-3 500 km. eller inom EU
 • 600 Euro - Om du är över 4 timmar sent på ett flyg på mer än 3.500 km. utanför EU.
I vissa fall kan flygbolaget halva ersättningen. Detta gäller om du till exempel har meddelats om ändringen i god tid och förseningen inte överskrider 4 timmar.

Kostnader i väntetiden

Som regel har flygpassagerare rätt till en måltid och två gratis telefonsamtal eller e-post efter två timmars förseningar. Detta gäller oavsett orsaken till förseningen. Om din försening drar ut, måste flygbolaget erbjuda dig ett hotell under väntetiden och betala transport till och från flygplatsen.

Det är inte alltid flygbolagen meddelar dig om att du också har rätt till hjälp under väntetiden. Var därför noga med att spara kvitton på de extra utgifter du har haft under förseningen. På Flygförsening.se kan vi hjälpa dig att få återbetalning efteråt.