Dina rättigheter som passagerare

Känn till dina rättigheter vid en försenad, inställd eller överbokad flygning

FLYGBOLAGET NEKADE ÄRENDE
Henrietta missade sitt flyg i Frankfurt på grund av försenad ombordstigning på Heathrow. Hon begärde kompensation direkt från flygbolaget men nekades. Hon vände sig då till oss för hjälp. Vi tog flygbolaget till domstol och säkrade Henriettas berättigade kompensation.
HENRIETTA GAV INTE UPP, OCH FICK 250€.

Flygpassagerarnas rätt till ersättning grundas i EU-förordningen 261/2004. Förordningen ser till att du som passagerare har samma rättigheter, oavsett vilket flygbolag du flyger med. Reglerna är komplexa och Flygförsening.se har därför pågående rättstvister mot flygbolagen för att få ytterligare klarhet om under vilka omständigheter man är berättigad kompensation under en flygresa.

Flygförsening.se kan hjälpa dig att få ersättning när du har försenats på ett flyg till eller från ett av EU-förordningen:s medlemsstater.
Medlemsstaterna är alla länder i EU, liksom bland annat: Norge, Island, Schweiz och Västra Balkan.
Om du är berättigad kompensation, så beror det också på vilket flygbolag du reser med. Här är reglerna:


Avresa i medlemsstat - Ankomst till medlemsstat

Alla flygbolag

Avresa i medlemsland - Ankomst utanför medlemsland

Alla flygbolag

Avresa utanför medlemsland - Ankomst till medlemsland

Flygbolag med säte i medlemsland


Det kan också finnas passagerarrättigheter utanför EU-förordningen:s medlemsstater, men det leder vanligtvis inte till ekonomisk ersättning.


Räkna ut din ersättning här