Flygpassagerares rättigheter

Done

Dina rättigheter som passagerare

Flygpassagerarnas rätt till ersättning grundas i EU-förordningen 261/2004. Förordningen ser till att du som passagerare har samma rättigheter, oavsett vilket flygbolag du flyger med. Reglerna är komplexa och Flygförsening.se har därför pågående rättstvister mot flygbolagen för att få ytterligare klarhet om under vilka omständigheter man är berättigad kompensation under en flygresa.

Flygförsening.se kan hjälpa dig att få ersättning när du har försenats på ett flyg till eller från ett av EU-förordningen:s medlemsstater.

Medlemsstaterna är alla länder i EU, liksom bland annat: Norge, Island, Schweiz och Västra Balkan.

Om du är berättigad kompensation, så beror det också på vilket flygbolag du reser med. Här är reglerna:

 • Avresa i medlemsstat - Ankomst till medlemsstat: Alla flygbolag
 • Avresa i medlemsland - Ankomst utanför medlemsland: Alla flygbolag
 • Avresa utanför medlemsland - Ankomst till medlemsland: Flygbolag med säte i medlemsland

Det kan också finnas passagerarrättigheter utanför EU-förordningen:s medlemsstater, men det leder vanligtvis inte till ekonomisk ersättning.

Räkna ut din ersättning här

Försenat flyg

Som passagerare kan du vara berättigad till ersättning om ditt flyg är tillräckligt försenat. Längden på förseningen bedöms av hur mycket senare än förväntat du anländer till din slutdestination. Samtidigt spelar det också roll hur långt avståndet är mellan din avreseort och vart du skulle resa. För att kunna kräva ersättning måste du vara:

 • Över 3 timmar försenad på ett flyg på 0-3500 km eller
 • Över 4 timmar försenad på flyg över 3500 km från eller till EU

Beroende på orsaken till förseningen, kan vi söka kompensation för er resa. De vanligaste orsakerna som oftast berättigar till kompensation är tekniska problem eller sjukdom hos någon i besättningen. Det kan också vara dåligt väder eller strejk som ligger bakom förseningen. Här är det endast i vissa fall där det är möjligt att erhålla ersättning.

Gör din anmälan här!
Time
Location

Inställt flyg

Om ditt flyg är inställt kan du som flygpassagerare ha rätt till ersättning. Beroende på vad som var orsaken till att flyget blivit inställt och när du fick reda på att ert flyg var inställt, så kan du ha rätt till kompensation.

Du kan vara berättigad till ersättning om flygbolaget har meddelat dig om det inställda flyget mindre än 7 dagar än schemalagt avresa och du anländer 2 timmar senare än schemalagt ankomst. Detsamma gäller även om du blir meddelad om ändringen mindre än 2 veckor innan avresa och anländer mer än 4 timmar senare till din slutgiltiga destination.

Flygbolaget kan reducera din ersättning med 50 % om du ombokas och anländer inom följande tidsramar:

 • mindre än 2 timmar efter förväntat på en flygning under 1 500 km
 • mindre än 3 timmar efter förväntat på en flygning mellan 1 500 till 3 500 km. eller inom EU
 • mindre än 4 timmar efter förväntat på en flygning mer än 3.500 km. utanför EU

Förutom ekonomisk ersättning kan du också ha rätt till ytterligare hjälp under väntetiden. Det inkluderar mat och dryck, telefonsamtal eller e-post, samt hotell och transport till hotellet om övernattning blir aktuellt.

Gör din anmälan här!

Överbokat flyg

Passagerarrätt gäller också om du befinner dig i en situation där ditt flyg är överbokat och du blir nekad boarding. Dina rättigheter kan innefatta återbetalning av flygbiljettpriset, betald mat och dryck i väntan på en ny avgång och en ekonomisk ersättning från flygbolaget på upp till 6000 kr. per passagerare.

Du kan inte få ersättning om du blir nekad boarding på grund av:

 • otillräcklig identifiering
 • otillräcklig visum eller annat inresetillstånd
 • för sen incheckning
 • Du avvisas på grund av säkerhets- eller hälsoskäl
 • Om du inte följt flygbolagets villkor på andra sätt.
Gör din anmälan här!
Stop

Fastställande av kompensation

Ersättningen är mellan 250-600 euro per passagerare. Beloppet bestäms av hur långt du flyger och hur länge du är försenad. Du kan ha rätt till:

 • 250 Euro - Om du är över 3 timmar sen på ett flyg på 1 500 km. eller nedan
 • 400 Euro - Om du är över 3 timmar försenad på ett flyg på 1500-3 500 km. eller inom EU
 • 600 Euro - Om du är över 4 timmar sent på ett flyg på mer än 3.500 km. utanför EU.

I vissa fall kan flygbolaget halvera ersättningen. Detta gäller om du till exempel har meddelats om ändringen i god tid och förseningen inte överskrider 4 timmar.

Som regel har flygpassagerare rätt till en måltid och två gratis telefonsamtal eller e-post efter två timmars förseningar. Detta gäller oavsett orsaken till förseningen. Om din försening drar ut, måste flygbolaget erbjuda dig ett hotell under väntetiden och betala transport till och från flygplatsen.

Det är inte alltid flygbolagen meddelar dig om att du också har rätt till hjälp under väntetiden. Var därför noga med att spara kvitton på de extra utgifter du har haft under förseningen. På Flygförsening.se kan vi hjälpa dig att få återbetalning efteråt.

Räkna ut din ersättning här
Money

Extraordinära omständigheter

Flygbolaget kan avvisa ditt krav på ersättning med hänvisning till att förseningen beror på extraordinära omständigheter - även kallad force majeure.

Extraordinära omständigheter ligger utanför flygbolagets kontroll. Därför upphör din rätt till ersättning. Exempel på extraordinära omständigheter kan vara:

 • dåligt väder
 • naturkatastrofer
 • i vissa fall strejk
 • terroristhot

Det kan hända att flygbolaget felaktigt avvisar ditt krav på ersättning och hävdar att förseningen var extraordinär. Därför är det viktigt att vara medveten om att i händelse av förseningar orsakade av flygproblem, t.ex. tekniska fel, problem med bagage eller besättningen, har du i många fall rätt till ersättning.

På Flygförsening.se vet vi vilka omständigheter som är extraordinära. Därför kan vi berätta om du är berättigad till ersättning och vi kommer ta ditt ärende till rätten om flygbolaget ger en anledning som inte faller under de extraordinära omständigheterna.

Är du i tvivel? Se om du är berättigad till ersättning här

Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.