Dina rättigheter som passagerare

Känn till dina rättigheter vid en försenad, inställd eller överbokad flygning

FLYGBOLAGET NEKADE ÄRENDE
Henrietta missade sitt flyg i Frankfurt på grund av försenad ombordstigning på Heathrow. Hon begärde kompensation direkt från flygbolaget men nekades. Hon vände sig då till oss för hjälp. Vi tog flygbolaget till domstol och säkrade Henriettas berättigade kompensation.
HENRIETTA GAV INTE UPP, OCH FICK 250€.

Flygpassagerarnas rätt till ersättning grundas i EU-förordningen 261/2004. Förordningen ser till att du som passagerare har samma rättigheter, oavsett vilket flygbolag du flyger med. Reglerna är komplexa och Flygförsening.se har därför pågående rättstvister mot flygbolagen för att få ytterligare klarhet om under vilka omständigheter man är berättigad kompensation under en flygresa.

Flygförsening.se kan hjälpa dig att få ersättning när du har försenats på ett flyg till eller från ett av EU-förordningen:s medlemsstater.
Medlemsstaterna är alla länder i EU, liksom bland annat: Norge, Island, Schweiz och Västra Balkan.
Om du är berättigad kompensation, så beror det också på vilket flygbolag du reser med. Här är reglerna:


Avresa i medlemsstat - Ankomst till medlemsstat

Alla flygbolag

Avresa i medlemsland - Ankomst utanför medlemsland

Alla flygbolag

Avresa utanför medlemsland - Ankomst till medlemsland

Flygbolag med säte i medlemsland


Det kan också finnas passagerarrättigheter utanför EU-förordningen:s medlemsstater, men det leder vanligtvis inte till ekonomisk ersättning.


Räkna ut din ersättning här
Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.