Vem finns bakom Flygforsening.se

Flygforsening.se

  • Johan Fugmann, CEO

    Johan Fugmann är VD för Flygforsening.se. Med mer än 20 års erfarenhet av företagsledning på hög nivå och djup kunskap om EU-förordning 261/2004 rörande flygpassagerares rättigheter, startade Johan Fugmann Flygforsening.se i Danmark år 2012. Sedan dess har vi expanderat vår verksamhet till Sverige och Norge, så väl som Storbritannien, Irland, Finland, Tyskland, Polen, Tjeckien och Kanada.
  • Flygforsening.se har ett stort antal medarbetare med expertkunskap gällande passagerares rättigheter. De är redo att hantera ditt ärende och svara på dina frågor. Dessutom samarbetar vi med ledande advokater i alla de länder i vilka vi är verksamma.

M Who Where Page Johan