Inställt flyg

Kompensation för inställt flyg

INSTÄLLT FLYG
Ingrid, Jens och deras tre barn skulle hem från Thailand till Stockholm. På grund av problem med bränslesystemet blev flyget inställt och de fick därför en gratis övernattning i Thailand och kom dagen därpå med första flyget till Stockholm.
DE HAR RÄTT TILL 29.200 KR.

Om ditt flyg ställts in kan du komma att vara berättigad till en kompensation på upp till 6000 kr. Huruvida du kan göra anspråk på kompensationen eller ej, beror på orsaken till att flygavgången ställdes in och hur långt i förväg flygbolaget meddelade att flyget ställts in.


Vilka flygningar omfattas av EU-förordningen 261/04

Alla flygningar inom EU omfattas av EU-förordningen, men därutöver omfattas även flera andra länder med kopplingar till Europa. Detta innebär att du kan göra anspråk på kompensation för inställda flygavgångar till eller från Island, Norge, Schweiz, Franska Guinea, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Réunion, Saint Martin, Madeira och Azorerna såväl som Kanarieöarna.

Även många internationella flygningar omfattas, men enbart om de avgår från en EU-flygplats. Om din resa startade på en flygplats utanför EU, men slutdestinationen var en EU-flygplats så kan du komma att vara berättigad till kompensation om flygbolaget är baserat i Europa. Förvirrad? Oroa dig inte. Det enklaste sättet att ta reda på om du är berättigad kompensation är att prova vår kostnadsfria kalkylator.


När omfattas en inställd flygavgång?

Om den inställda flygavgången meddelades åtminstone 14 dagar innan avgång är du inte berättigad till kompensation.

Du kan dock komma att vara berättigad till kompensation om flygbolaget meddelar om den inställda flygavgången med mindre än 14 dagar innan avgång och du anländer till din slutdestination mer än 4 timmar senare än beräknat. Eller om flygbolaget meddelar om den inställda flygavgången med mindre än 7 dagar innan avgång och du anländer till din slutdestination mer än 2 timmar senare än beräknad ankomsttid.

Observera att du inte är berättigad kompensation för inställda flygningar om du anländer till din slutdestination mindre än 2 timmar senare än ordinarie ankomsttid. Den faktiska ankomsttiden hänvisas till den stund då flygplanet landat, dörrarna öppnats och passagerarna getts tillåtelse att lämna flygplanet.


Har du blivit ombokad till en ny flygavgång?

När ett flygbolag ställer in en flygavgång måste flygbolaget erbjuda dig valet mellan en fullständig återbetalning av biljetten eller ombokning till en ny flygavgång med avgång så snart som möjligt. Om du har accepterat en ombokning till en ny avgång, kan du fortfarande komma att vara berättigad till kompensation om förseningen är tillräckligt lång. Observera dock att flygbolaget kan komma att halvera din kompensation i vissa fall.

Om ditt flyg omdirigeras och du anländer inom följande tidsramar, kan flygbolaget reducera din kompensation med 50 %:


  • Mindre än 2 timmar efter beräknad ankomsttid på en kortdistansflygning upp till 1,500 km
  • Mindre än 3 timmar efter beräknad ankomsttid på en flygning på 1,500 - 3,500 km eller inom EU
  • Mindre än 4 timmar efter beräknad ankomsttid på en flygning på över 3,500 km utanför EU

I tillägg till den ekonomiska kompensationen, kan du även komma att vara berättigad till ytterligare assistans under förseningen. Detta inkluderar måltider och dryck, två telefonsamtal eller e-postmeddelanden, samt logi och transport till hotellet i de fall det blir nödvändigt. Vi hjälper dig gärna att få dina extra kostnader återbetalda. Det gör vi helt utan extra kostnad.


Ställdes ditt flyg in på grund av extraordinära omständigheter?

Extraordinära omständigheter omfattas inte av EU-förordningen. Det innebär att flygbolaget kan slippa ansvar om förseningen beror på omständigheter bortom flygbolagets kontroll. Ovanliga omständigheter kan inkludera:


  • Naturkatastrofer
  • Ovanliga väderförhållanden
  • Politisk instabilitet
  • Akut sjukdom bland passagerare
  • Strejk bland flygplatspersonalen

Det är viktigt att notera att flygbolag i vissa fall kan neka kompensationskrav på grund av "extraordinära omständigheter", även om den verkliga orsaken till den inställda flygavgången inte är extraordinär. Är du osäker på huruvida ditt flyg ställdes in på grund av en extraordinära omständighet? När du skickar in ditt ärende till oss, kommer vi undersöka orsaken till att ditt flyg ställdes in. Inom 2-4 arbetsdagar kommer du veta om vi kan assistera dig med ditt ärende och hur mycket kompensation du kan vara berättigad till.


Hur mycket kan jag få i kompensation?

Kompensationsbeloppen är fasta och ligger på mellan 250€ - 600€ per passagerare. Summan bestäms utifrån distansen på din flygning och längden på din försening. Du kan läsa mer om kompensationsbeloppen i vår sektion om kompensation.

Om du är osäker på hur mycket du är berättigad till, kan du enkelt kontrollera din kompensation med vår kostnadsfria kalkylator.


Räkna ut din ersättning här