Missat anslutningsflyg

Kompensation för missat anslutningsflyg

MISSADE ANSLUTANDE FLYG
På väg till New York missade Astrid och Johanna det anslutande flyget i London, eftersom deras flyg hade anlänt 1 timma och 45 minuter försent.
DE HAR NU FÅTT 11.700 KR. I KOMPENSATION.

Missade du ditt anslutningsflyg vid mellanlandning på grund av att den inkommande flighten var försenad eller blev inställd? Du kan ha rätt till kompensation. I EU:s dom C-537/17 den 31 maj 2018, klargjordes att EU-förordning 261/2004 berättigar kompensation i händelse av missat anslutningsflyg när följande villkor uppfylls:


  • Din resa bokades med en enda bokningsreferens för hela rutten, inklusive inkommande och utgående flight till/från den flygplats du mellanlandade på.
  • På grund av att du missade ditt anslutningsflyg var ditt flyg minst 3 timmar försenat tvid ankomsten till din slutdestination jämfört med den egentliga ankomsttiden.
  • Förseningen till transitflygplatsen orsakades inte av extraordinaere omstaendigheter, som ligger utanför flygbolagets kontroll.
  • Minst ett av dina flyg avgick från en flygplats i ett EU-medlemsland eller handhades av ett flygbolag med säte i ett EU-medlemsland.

Dina rättigheter om du missat ditt anslutningsflyg

Om ovanstående omständigheter rådde kan du ha rätt till en kompensation på mellan 250€ och 600€ per person, beroende på omständigheterna och hur lång förseningen blev.

Dessutom kan du ha rätt till ersättning för det du lagt ut på måltider och hotell. Läs mer om att erhålla kompensation för extra utgifter i avsnitt kompensation för extrautgifter.

Fyll i din anmälan
Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.