Missat anslutningsflyg

Kompensation för missat anslutningsflyg

MISSADE ANSLUTANDE FLYG
På väg till New York missade Astrid och Johanna det anslutande flyget i London, eftersom deras flyg hade anlänt 1 timma och 45 minuter försent.
DE HAR NU FÅTT 11.700 KR. I KOMPENSATION.

Missade du ditt anslutningsflyg vid mellanlandning på grund av att den inkommande flighten var försenad eller blev inställd? Du kan ha rätt till kompensation. I EU:s dom C-537/17 den 31 maj 2018, klargjordes att EU-förordning 261/2004 berättigar kompensation i händelse av missat anslutningsflyg när följande villkor uppfylls:


  • Din resa bokades med en enda bokningsreferens för hela rutten, inklusive inkommande och utgående flight till/från den flygplats du mellanlandade på.
  • På grund av att du missade ditt anslutningsflyg var ditt flyg minst 3 timmar försenat tvid ankomsten till din slutdestination jämfört med den egentliga ankomsttiden.
  • Förseningen till transitflygplatsen orsakades inte av extraordinaere omstaendigheter, som ligger utanför flygbolagets kontroll.
  • Minst ett av dina flyg avgick från en flygplats i ett EU-medlemsland eller handhades av ett flygbolag med säte i ett EU-medlemsland.

Dina rättigheter om du missat ditt anslutningsflyg

Om ovanstående omständigheter rådde kan du ha rätt till en kompensation på mellan 250€ och 600€ per person, beroende på omständigheterna och hur lång förseningen blev.

Dessutom kan du ha rätt till ersättning för det du lagt ut på måltider och hotell. Läs mer om att erhålla kompensation för extra utgifter i avsnitt kompensation för extrautgifter.

Fyll i din anmälan