Extraordinära omständigheter

Vad är extraordinära omständigheter?

FÖRSENADE PGA. DÅLIGT VÄDER
Göran och två kollegor blev försenade sex timmar från Frankfurt till Malmö på grund av tjock dimma i Frankfurt. Dåligt väder är en extraordinär omständighet som befriar flygbolaget från att betala ersättning för förseningar.
DE HAR INGEN RÄTT TILL ERSÄTTNING.

Flygbolaget kan avvisa ditt krav på ersättning med hänvisning till att förseningen beror på extraordinära omständigheter - även kallad force majeure.

Extraordinära omständigheter ligger utanför flygbolagets kontroll. Därför upphör din rätt till ersättning. Exempel på extraordinära omständigheter kan vara:

  • dåligt väder
  • naturkatastrofer
  • i vissa fall strejk
  • terroristhot

Det kan hända att flygbolaget felaktigt avvisar ditt krav på ersättning och hävdar att förseningen var extraordinär. Därför är det viktigt att vara medveten om att i händelse av förseningar orsakade av flygproblem, t.ex. tekniska fel, problem med bagage eller besättningen, har du i många fall rätt till ersättning.

På Flygförsening.se vet vi vilka omständigheter som är extraordinära. Därför kan vi berätta om du är berättigad till ersättning och vi kommer ta ditt ärende till rätten om flygbolaget ger en anledning som inte faller under de extraordinära omständigheterna.

Är du i tvivel? Se om du är berättigad till ersättning här