Extraordinära omständigheter

Vad är extraordinära omständigheter?

FÖRSENADE PGA. DÅLIGT VÄDER
Göran och två kollegor blev försenade sex timmar från Frankfurt till Malmö på grund av tjock dimma i Frankfurt. Dåligt väder är en extraordinär omständighet som befriar flygbolaget från att betala ersättning för förseningar.
DE HAR INGEN RÄTT TILL ERSÄTTNING.

Flygbolaget kan avvisa ditt krav på ersättning med hänvisning till att förseningen beror på extraordinära omständigheter - även kallad force majeure.

Extraordinära omständigheter ligger utanför flygbolagets kontroll. Därför upphör din rätt till ersättning. Exempel på extraordinära omständigheter kan vara:

  • dåligt väder
  • naturkatastrofer
  • i vissa fall strejk
  • terroristhot

Det kan hända att flygbolaget felaktigt avvisar ditt krav på ersättning och hävdar att förseningen var extraordinär. Därför är det viktigt att vara medveten om att i händelse av förseningar orsakade av flygproblem, t.ex. tekniska fel, problem med bagage eller besättningen, har du i många fall rätt till ersättning.

På Flygförsening.se vet vi vilka omständigheter som är extraordinära. Därför kan vi berätta om du är berättigad till ersättning och vi kommer ta ditt ärende till rätten om flygbolaget ger en anledning som inte faller under de extraordinära omständigheterna.

Är du i tvivel? Se om du är berättigad till ersättning här

Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.