Överbokat flyg

Kompensation för överbokade flyg

NEKADES BOARDING
Johanna och Stefans flyg från Göteborg till London var överbokat och de fick därför inte flyga med. Istället skickades de via Köpenhamn och anlände i London 4 timmar senare än planerat. biljetterna kostade 850 kr.
DE HAR RÄTT TILL 4.800 KR I ERSÄTTNING.

Passagerarrättigheterna för EU tillämpas inte enbart för flygförseningar och inställda flyg. De är även gällande om du nekas ombordstigning av flygbolaget på grund av ett överbokat flyg.


Varför är flyget överbokat?

Det är inte ovanligt för flygbolag att sälja fler biljetter för en flygavgång än det finns säten på flygplanet. Detta verkar vara vanligare på populära flygrutter där det är en högre procent passagerare som inte dyker upp för avgången. I fall där fler passagerare dyker upp än det finns säten ombord, måste flygbolaget neka en eller flera passagerare att stiga ombord.


Ska jag ge upp min sittplats frivilligt?

Flygbolaget kommer vanligen försöka hitta passagerare som är villiga att ge upp sina sittplatser frivilligt mot att man erbjudas något i gengäld. Erbjudandet inkluderar ofta en ombokning till den slutdestination med en senare flygavgång och möjligen ett resepresentkort eller annan flygbolagskompensation. Om flygbolaget inte lyckas hitta passagerare som är villiga att ge upp sina sittplatser eller som inte är nöjda med flygbolagets kompensationserbjudande, kan flygbolaget komma att neka dem ombordstigning mot deras vilja. Som passagerare bör du alltid be flygbesättningen att informera dig om dina rättigheter vid händelse av överbokning och veta att du inte är skyldig att acceptera flygbolagets kompensationserbjudande. Om du inte är nöjd med flygbolagets erbjudande ska du inte ge upp din sittplats frivilligt.


Jag har nekats ombordstigning på grund av ett överbokat flyg, kan jag få kompensation?

Ja, om du har nekats ombordstigning på ett överbokat flyg och valt att inte accepterat något erbjudande från flygbolaget, så är flygbolaget skyldigt att kompensera dig med upp till 600€. Beloppet beror på längden av din flygning och din försening. Läs mer om detta i vår sektion om kompensation.

I tillägg till kompensation, måste flygbolaget erbjuda:


  • En fullständig återbetalning av biljetten du nekades ombordstigning med; eller en returflygning till din avgångsflygplats; eller ombokning av din resa för att nå din destination inom rimlig tid
  • Mat och dryck under väntan på en ny flygavgång
  • Logi under väntetiden

Kom ihåg att spara boardingkort såväl som kvitton för eventuell logi, mat och dryck då dessa behövs om du vill göra anspråk på dessa mot flygbolaget. Om du inte fått information om varför du nekats ombordstigning, så fråga kabinpersonalen.


Kan jag bli nekad ombordstigning och inte vara berättigad kompensation?

Ja, flygbolaget kan ha rätt att neka dig ombordstigning i vissa fall. Det anses inte som ett orättfärdigt nekande av ombordstigning om du nekas på grund av en av följande anledningar:


  • Du kan inte visa upp ett giltigt ID med foto
  • Du saknar giltigt visa eller annan nödvändig inresetillstånd
  • Du checkade in för sent
  • Hälso- och säkerhetsaspekter
  • Om du på annat vis inte följt flygbolagets regler och villkor

I sådana fall kommer du inte vara berättigad kompensation.


Hur kan ni hjälpa mig att få kompensation för nekad ombordstigning?

Teamet bakom Flygforsening.se står redo att hjälpa dig att få kompensation i fall av överbokade flygavgångar. Vi behöver bara din reseinformation för att påbörja ditt ärende. Du kan fylla i dina detaljer snabbt och enkelt på vår webbsida och låta oss göra arbetet åt dig.

Om vi tror att du är berättigad kompensation, kommer vi skicka ett ärende till flygbolaget. Beroende på deras svar och svarstid, kan vi antingen avsluta ärendet och betala ut din kompensation inom ett par veckor eller månader, eller så kan vi komma att ta ärendet vidare till nationell tillsynsmyndighet eller domstol. Detta sker om flygbolaget inte svarar oss eller inte accepterar vårt ärende på dina vägnar av orsaker vi inte är eniga i. Dessvärre kan behandlingstiden vara onödigt lång i de fall vi måste involvera nationell tillsynsmyndighet eller domstol, då det kan ta månader innan vi får ett beslut. Vi kommer hålla dig kontinuerligt uppdaterad angående ditt ärende och du är alltid välkommen att kontakta oss för en uppdatering.


Räkna ut din ersättning här