Vanliga Frågor

Vanliga Frågor

Våra tjänster

 • Hur hjälper Flygforsening.se dig att få kompensation?

  När du anmäler din försenade flygresa hos oss, påbörjar vi ditt ärende hos oss genom att kontakta flygbolaget direkt. Om de inte svarar eller nekar vår förfrågan felaktigt, kommer vi att föra ärendet till den nationella transportstyrelsen eller till rätten, om det behövs. Vår uthållighet är en av huvudorsakerna till varför vi vinner fler än 97 % av våra fall.

 • Vad kostar det?

  Flygforsening.se arbetar efter principen "ingen vinst, ingen avgift". När vi vinner ditt fall, debiterar vi en avgift på 25 % av kompensationen + moms. Detta täcker alla våra utgifter, inklusive rättegångskostnader, och inga dolda avgifter kommer att läggas till. Om vi inte kan hjälpa dig att få kompensation, är vår tjänst helt gratis. Dessutom debiterar vi inte för att kräva ersättning för dina extrakostnader i samband med din försening.

 • Kan jag själv ansöka?

  Ja, vem som helst kan vända sig direkt till flygbolaget för att kräva ersättning för förseningar. EU:s regelverk kompletteras av en rad efterföljande domar som ytterligare tydliggör lagen. Risken är då att avvisas, eftersom flygbolaget rutinmässigt påstår att förseningen beror på "extraordinära omständigheter som ligger utanför flygbolagets kontroll" eller att de "vidtagit alla nödvändiga åtgärder" för att lösa problemet. Man ska därför vara beredd att fullfölja saken vidare upp i domstol, och därmed betala advokatarvoden och andra kostnader. Om man vinner fallet betalar motparten dessa utlägg.

 • Varför ska jag använda Flygforsening.se?

  Genom att använda Flygforsening.se kan du koncentrera dig på andra saker medan vi tar oss an flygbolaget. Flygbolagen anstränger sig ofta att göra det så svårt som möjligt för passagerare att kräva kompensation. Vår mångåriga erfarenhet och samarbete med nnågra av de bästa advokaterna är ett av skälen till varför vi vinner fler än 97 % av våra ärenden!

Ansöka om kompensation

 • Hur ansöker jag?

  För att påbörja ditt ärende mot flygbolaget, måste du fylla i ansökansformuläret. Utifrån informationen om ditt flyg, kommer formuläret att beräkna om du har rätt till kompensation eller inte. Om det verkar som du har rätt till kompensation, kommer du att bli ombedd att fylla i dina personuppgifter och skicka in din ansökan. Därefter, kommer vi att gå igenom din ansökan och meddela dig om vi kan ta ditt ärende eller inte.

 • Vilka dokument behöver ni för att påbörja mitt ärende?

  När vi godkänner ditt ärende, kommer vi be dig att ladda upp några dokument. Dokumenten behövs för att kunna begära kompensation från flygbolaget. Detta behöver vi:
  En reseplan från dig och dina resekamrater innehållande: namn på passagerare, avgångstid, flygnummer och bokningsnummer. Ett boardingpass eller biljett kan också användas.
  En fullmakt, underskriven av alla medresande, vilken tillåter oss att hantera ditt ärende mot flygbolaget.
  En del flygbolag kräver även en kopia av passagerarnas pass. Du kommer att bli ombedd att ladda upp en kopia om ditt flygbolag är ett av dessa.
  För att kunna öppna dina dokument ber vi dig att skicka dem som pdf-, jpg- eller pngfiler.

 • Kan jag ansöka för fler än en person?

  Ja, du kan lägga till antalet personer du vill inkludera i ditt ärende under ansökningsformuläret. Vi kommer att be om dina medpassagerares information i ett senare skede. Vänligen observera att vi kommer att behöva en fullmakt från alla personer som är inkluderare i ärendet.

 • Hur långt tillbaka i tiden kan jag söka ersättning för?

  I Sverige är reklamationstiden för att kräva ersättning från flygbolagen 2 månader. Om er försening skedde för över 2 månader sedan, men ni själva har skickat krav till ert flygbolag inom de 2 månaderna, kan vi hjälpa er kräva ersättning.
  Alla länder har en egen reklamationstid och beroende på var ni flygit från och till, kan det vara så att ni är berättigade ersättning även om förseningen inträffade för över 2 månader sedan.

 • Kan jag få ersättning för kostnader som orsakats av förseningen?

  Ja, beroende på hur lång förseningen var, är det meningen att flygbolaget ska erbjuda förfriskningar, logi, transport och två telefonsamtal eller e-post. Om du har haft extrakostnader kan vi hjälpa dig att få ersättning för dessa. Detta behandlar vi utan extra kostnad. Om du var tvungen att köpa nya flygbiljetter kan dessa täckas också. Vänligen ladda upp kvitton för dina utgifter när du laddar upp dina resedokument.

 • Kan jag kräva ersättning för en biljett betalad av min arbetsgivare?

  Ersättningen följer passageraren, inte den som har betalat biljetten. Detta innebär att om du blir försenad under en affärsresa, är det du som resenär som kan kräva ersättning. Detta föresätter att företagets resepolicy inte säger något annat.

 • Flygbolaget har nekat att betala ersättning. Kan jag ändå ansöka på Flygforsening.se?

  Ja, det är inte ovanligt att passagerare nekas felaktigt när de begär ersättning direkt från flygbolaget. Vi vet vilka omständigheter som ger dig rätt att få kompensation och vi kan ta nödvändiga rättsliga åtgärder för att få flygbolaget att betala ut din ersättning.

Processen

 • Hur långt tid tar det?

  När du anmäler din försenade flygresa hos oss kan det gå ett par veckor upp till flera år innan du får utbetalt din kompensation. Det beror på att olika flygbolag har olika långa behandlingstider eller att de inte svarar på våra krav. I det sistnämnda skickar vi påminnelser till flygbolaget och därefter skickas ditt ärende vidare till den pågällande trafikstyrelsen för att undersöka din rätt till kompensation. De europeiska trafikstyrelserna har en svarstid på mellan 6-12 måneder. Om flygbolaget inte reagerar på detta, trots att vi har fått medhåll av trafikstyrelsen, skickar vi ärendet vidare till advokat. Den goda nyheten är att du får under tiden ränta på ersättningen i väntan på att få betalt belopp, om ditt ärende är i rätten

 • Hur får jag kompensation, när jag fått rätt i ärendet?

  När vi får kompensationen från flygbolaget, kommer vi att skicka ut en begäran om att få din bankinformation. Denna begäran kommer att skickas från ekonomiavdelningen som använder följande e-postadress: post@e-conomic.com. Var uppmärksam på att detta är en annan e-postadress än den du har fått när du har fått uppdateringar om ärendet, och kan komma att hamna i din skräppost. Vi hanterar din bankinformation med stor konfidentialitet.

 • Flygbolaget har kontaktat mig direkt. Hur ska jag hantera det?

  Detta händer då och då. Som ditt juridiska ombud sköter vi all korrespondens med flygbolaget, så vänligen vidarebefordra flygbolagets fråga till våra anställda som sköter ärenden. En del flygbolag vill överföra kompensationen direkt till passageraren. Om så är fallet, vänligen kontakta oss genast och få råd om hur du ska agera. Vi kommer sedan att skicka en faktura på vår avgift.

 • Kan jag ha två företag som sköter mitt ärende samtidigt?

  Du kan endast få kompensation för din försening en gång. Om fler än ett företag hjälper dig kommer du att få betala avgifter till båda företagen, när du har fått rätt i ärendet. Av denna anledning är det viktigt att du bara skickar in ansökan till ett företag åt gången.

Dina rättigheter

 • Vilka länder är täckta?

  EU:s lagstitfning angående passagerares rättigheter gäller för flyg från alla EU-länder och länder som följer EU-förordningen 261/2004. Detta inkluderar Norge, Island, Schweiz och Västra Balkan. Reglerna gäller även för flyg till EU och ovannämnda länder, så länge flygbolaget har sin bas i ett av medlemsländerna.

 • Hur länge ska mitt flyg vara försenat innan jag har rätt till kompensation?

  I allmänhet ska flyget anlända mer än 3 timmar efter utsatt ankomsttid när du reser inom Eu. Gränsen är 4 timmar om du reser till/från destinationer utanför EU och ditt flyg är längre än 3500 km. För inställda flyg beror det på när ditt flygbolag informerade dig om ändringen, men du ska vara åtminstone 2 timmar försenad när du anländer för att ha rätt till kompensation. Testa vår kalkylator för att se om din försening ger dig rätt till kompensation.

 • Hur stor kan min kompensation bli?

  Du kan ha rätt att få upp till 4700 SEK. Beloppet är bestämt i EU-förordningen 261/2004 och beror på flygets längd, om du reser utom EU och förseningens längd. När du har angett din flyginformation i ditt ansökningsformulär, kommer du att få en uppskattning på hur mycket du kan få i kompensation för din försening.

 • Kan jag begära ekonomisk kompensation även om jag har fått en gratis övernattning och mat från flygbolaget?

  Ja. Enligt EU:s lagstiftning har du fortfarande rätt till kompensation även om du har blivit kompenserad med kostnader för mat och logi.

 • Jag missade mitt anslutningsflyg. Kan jag få kompensation?

  Kanske. Om de två flygen är köpta som en hel resa, med samma bokningsnummer, kan denna typ av försening ge dig rätt till kompensation. Testa vår kalkylator för att få en uppskattning.

 • Erbjuder ni även hjälp för förlorat bagage?

  Dessvärre inte, bagage berörs inte av EU-förordningen som vi arbetar under. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag istället.

Svarstid

 • När kan jag förvänta mig ett svar från Flygforsening.se?

  En del perioder har vi mer att göra än vanligt, men vi strävar efter att besvara din förfrågan inom 2-4 vardagar. Om du behöver att svar innan dess, vänligen ring oss.

 • När får ni svar från flygbolaget?

  Hur snabbt vi får svar varierar från flygbolag till flygbolag. En del flygbolag svarar aldrig. Om vi inte har hört från ditt flygbolag inom 6 veckor kommer vi att vidta juridiska åtgärder för att kräva din ersättning.

 • Mitt ärende ligger hos en nationell transportmyndighet. Hur lång tid kommer det att ta?

  Varje land har sin egen nationella transportmyndighet, som hanterar förfrågningar om EU-förordningen gäller för ett specifikt flyg eller inte. Myndigheterna behandlar förfrågningar inom 6-12 månader. Så ha tålamod under tiden.

 • Mitt ärende väntar på rättegång. Hur lång tid kommer det att ta?

  Det tar oftast 6-8 månader från det att ett ärende har inlämnats till domstol innan man har ett resultat. Vi strävar efter att uppdatera dig med ett par månaders mellanrum, men tveka inte att kontakta oss, om du vill ha en uppdatering om ditt ärende.

 • Andra passagerare från mitt flyg har redan fått sin kompensation. När kommer jag att få min kompensation?

  Flygbolagen behandlar varje ärende separat. Olyckligtvis nog är det inte ovanligt att de betalar ut kompensation till några passagerare men inte andra. Om du vill veta din exakta status i ditt ärende, vänligen kontakta våra ärendehanterare.

Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.