Vanliga Frågor

Vanliga Frågor

Våra tjänster

 • Hur hjälper Flygforsening.se dig att få kompensation?

  När du anmäler din försenade flygresa hos oss, påbörjar vi ditt ärende hos oss genom att kontakta flygbolaget direkt. Om de inte svarar eller nekar vår förfrågan felaktigt, kommer vi att föra ärendet till den nationella transportstyrelsen eller till rätten, om det behövs. Vår uthållighet är en av huvudorsakerna till varför vi vinner mer än 99 % av våra domstolsärenden.

 • Vad kostar det?

  Flygforsening.se arbetar efter principen 'ingen vinst, ingen avgift'.

  När vi vinner ditt fall, debiterar vi en avgift på 30% av det återvunna beloppet, inklusive moms. Det vill säga: Om du får 1000 kr., drar vi av 300 kr i ärendekostnader.

  Detta täcker alla våra utgifter, inklusive rättegångskostnader, och inga dolda avgifter kommer att läggas till. Om vi inte kan hjälpa dig att få kompensation, är vår tjänst helt gratis.

 • Kan jag själv ansöka?

  Ja, vem som helst kan vända sig direkt till flygbolaget för att kräva ersättning för förseningar. EU:s regelverk kompletteras av en rad efterföljande domar som ytterligare tydliggör lagen. Risken är då att avvisas, eftersom flygbolaget rutinmässigt påstår att förseningen beror på 'extraordinära omständigheter som ligger utanför flygbolagets kontroll' eller att de 'vidtagit alla nödvändiga åtgärder' för att lösa problemet. Man ska därför vara beredd att fullfölja saken vidare upp i domstol, och därmed betala advokatarvoden och andra kostnader. Om man vinner fallet betalar motparten dessa utlägg. Du kan läsa mer om dina rättigheter i EUs förordning 261/04.

 • Varför ska jag använda Flygforsening.se?

  Genom att använda Flygforsening.se kan du koncentrera dig på andra saker medan vi tar oss an flygbolaget. Flygbolagen anstränger sig ofta att göra det så svårt som möjligt för passagerare att kräva kompensation. Vår mångåriga erfarenhet och samarbete med några av de bästa advokaterna är ett av skälen till varför vi vinner mer än 99 % av våra domstolsärenden.

 • Hur planterar jag ett träd?

  När du lämnar in en ansökan till oss får du chansen att plantera ett träd på vår bekostnad. På så vis stödjer du också vårt samarbete med Global Climate Institute och deras trädplantering i sårbara områden. Efter att du fyllt i din anmälan kommer du att få ett mejl från oss när vi accepterat ditt fall. Detta mejl innehåller ett ”träd-ID-nummer” och en länk till en webbplats där detta nummer kan användas för att plantera ett träd. När du planterar ditt träd kan du välja mellan tre olika projekt - du kan läsa mer om varje projekt på webbplatsen. Så snart du löst in ditt trä-ID-nummer och planterat ditt träd, så kommer du att få ett certifikat som du kan skriva ut och/eller dela på sociala medier. Det är helt gratis att plantera ett träd och du väljer själv om du vill utnyttja erbjudandet. Du kan läsa mer om vårt trädplanteringsprojekt HÄR.

 • Vad innebär utbetalningsgaranti vid domstolsärenden?

  I vissa kampanjperioder erbjuder vi utbetalningsgaranti vid domstolsärenden. Det betyder att du kan få din förväntade kompensation av oss så fort vi skickar ditt ärende till domstol. Du överför därmed din fordran mot flygbolaget till Flygförsening.se. Utbetalningsgaranti gäller för ärenden som är upprättade under en gällande kampanjperiod och som därefter skickas in till domstolen. Om du inte vill utnyttja erbjudandet om utbetalningsgaranti vid domstolsärenden är du alltid välkommen att fortsätta din ärendehantering på de ursprungliga villkoren.

Ansöka om kompensation

 • Hur ansöker jag?

  För att påbörja ditt ärende mot flygbolaget, måste du fylla i ansökansformuläret. Utifrån informationen om ditt flyg, kommer formuläret att beräkna om du har rätt till kompensation eller inte. Om det verkar som du har rätt till kompensation, kommer du att bli ombedd att fylla i dina personuppgifter och skicka in din ansökan. Därefter, kommer vi att gå igenom din ansökan och meddela dig om vi kan ta ditt ärende eller inte.

 • Vilka dokument behöver ni för att påbörja mitt ärende?

  När vi godkänner ditt ärende, kommer vi be dig att ladda upp några dokument. Dokumenten behövs för att kunna begära kompensation från flygbolaget. Detta behöver vi:
  En reseplan från dig och dina resekamrater innehållande: namn på passagerare, avgångstid, flygnummer och bokningsnummer. Ett boardingpass eller biljett kan också användas.
  Ett avtal, underskriven av alla medresande, vilken tillåter oss att hantera ditt ärende mot flygbolaget.
  En del flygbolag kräver även en kopia av passagerarnas pass. Du kommer att bli ombedd att ladda upp en kopia om ditt flygbolag är ett av dessa.
  För att kunna öppna dina dokument ber vi dig att skicka dem som pdf-, jpg- eller pngfiler.

 • Vad händer om jag inte hittar min bokningsbekräftelse, flygbiljett eller mitt boardingkort?

  Resplan eller flygbiljett
  Din resplan / flygbiljett skickas ofta via e-post till den adress du tillhandahållit när du bokade din biljett. Du bör kunna hitta den i din inkorg såvida du inte tagit bort e-postmeddelandet. Försök att söka efter flygbolagets namn i din inkorg eller skräpmapp. Om du fortfarande inte kan hitta din resplan, kan du logga in på flygbolagets hemsida och ladda ner det igen, eller så kan du kontakta kundservice och be om en kopia.

  Boardingkort
  En del flygbolag och domstolar kräver en kopia av ditt boardingkort för att behandla ditt ärende. Om du har blivit av med ditt boardingkort och inte längre kan ladda ner det när du loggar in på flygbolagets hemsida, kan du kontakta flygbolaget eller resebyrån där du köpte din biljett och be om ett ”Boardingcertifikat”. Ett boardingcertifikat motsvarar ett boardingkort och kan användas för att behandla ditt ärende.

 • Hur laddar jag upp dokument som behövs för att starta upp ärendet?

  För att kunna starta upp ditt ärende behöver vi alltid din resplan eller flygbiljett. Oftast har du fått ditt resedokument eller flygbiljett via e-post från flygbolaget, resebyrån eller annan leverantör. I vissa fall kan du också ha fått det per post. Det innehåller namn på passagerare, flygnummer, bokningsnummer och avgångstid. Om du har ditt resedokument eller flygbiljett på e-post kan du antingen spara dokumentet på din dator och ladda upp det därifrån. Eller så kan du skicka det direkt från din e-post till kontakt@flygforsening.se (kom ihåg att inkludera ditt ärendenummer). Om du endast har din flygbiljett/ resplan i utskriven form kan du antingen skanna in, spara och ladda upp den till ovanstående länk eller maila den till kontakt@flygforsening.se (kom ihåg att inkludera ditt ärendenummer i e-postmeddelandet). Om du har en smartphone kan du ta en bild på biljetten eller resedokumentet och ladda upp den eller skicka den via e-post till kontakt@flygforsening.se (kom ihåg att inkludera ditt ärendenummer i e-postmeddelandet). Ibland begär flygbolaget en kopia av ett giltigt foto-ID. Isåfall kommer vi att be dig att ladda upp det på länken eller skicka det till oss via e-post enligt beskrivningen ovan.

  Räkna ut din ersättning här

 • Hur skriver jag under avtalet elektroniskt?

  För att lagligen kunna hantera ditt fall behöver vi ett signerat avtal från dig. För att göra det så lätt och enkelt som möjligt för dig att signera avtalet kan du skriva under dokumentet på din dator, platta eller smartphone. Om du använder dator kan du använda musen som ”penna” för att skriva din namnteckning och om du använder platta eller smartphone kan du göra det med fingret. Om din dator är försedd med pekskärm kan du också här använda ett finger för att skriva under. Om det skulle hända att vårt system inte godkänner din underskrift kan du alltid radera den genom att klicka ”Ta bort” längst ned till höger i fältet med din namnteckning och sedan lämna en ny underskrift. Du kan göra om din namnteckning så många gånger du vill. När du är nöjd med din namnteckning lämnar du in den genom att klicka ”Godkänn” längst nere till vänster.

 • Kan jag ansöka för fler än en person?

  Ja, du kan lägga till antalet personer du vill inkludera i ditt ärende under ansökningsformuläret. Vi kommer att be om dina medpassagerares information i ett senare skede. Vänligen observera att vi kommer att behöva ett avtal från alla personer som är inkluderare i ärendet.

 • Hur långt tillbaka i tiden kan jag söka ersättning för?

  I Sverige är reklamationstiden för att kräva ersättning från flygbolagen 2 månader. Om er försening skedde för över 2 månader sedan, men ni själva har skickat krav till ert flygbolag inom de 2 månaderna, kan vi hjälpa er kräva ersättning.
  Alla länder har en egen reklamationstid och beroende på var ni flygit från och till, kan det vara så att ni är berättigade ersättning även om förseningen inträffade för över 2 månader sedan.

 • Kan jag få ersättning för kostnader som orsakats av förseningen?

  Ja, beroende på hur lång förseningen var, är det meningen att flygbolaget ska erbjuda förfriskningar, logi, transport och två telefonsamtal eller e-post. Om du har haft extrakostnader kan vi hjälpa dig att få ersättning för dessa. Om du var tvungen att köpa nya flygbiljetter kan dessa täckas också. Vänligen ladda upp kvitton för dina utgifter när du laddar upp dina resedokument.

 • Kan jag kräva ersättning för en biljett betalad av min arbetsgivare?

  Ersättningen följer passageraren, inte den som har betalat biljetten. Detta innebär att om du blir försenad under en affärsresa, är det du som resenär som kan kräva ersättning. Detta föresätter att företagets resepolicy inte säger något annat.

 • Flygbolaget har nekat att betala ersättning. Kan jag ändå ansöka på Flygforsening.se?

  Ja, det är inte ovanligt att passagerare nekas felaktigt när de begär ersättning direkt från flygbolaget. Vi vet vilka omständigheter som ger dig rätt att få kompensation och vi kan ta nödvändiga rättsliga åtgärder för att få flygbolaget att betala ut din ersättning.

Processen

 • Hur långt tid tar det?

  När du anmäler din försenade flygresa hos oss kan det gå ett par veckor upp till flera år innan du får utbetalt din kompensation. Det beror på att olika flygbolag har olika långa behandlingstider eller att de inte svarar på våra krav. I det sistnämnda skickar vi påminnelser till flygbolaget och därefter skickas ditt ärende vidare till den pågällande trafikstyrelsen för att undersöka din rätt till kompensation. De europeiska trafikstyrelserna har en svarstid på mellan 6-12 måneder. Om flygbolaget inte reagerar på detta, trots att vi har fått medhåll av trafikstyrelsen, skickar vi ärendet vidare till advokat. Den goda nyheten är att du får under tiden ränta på ersättningen i väntan på att få betalt belopp, om ditt ärende är i rätten

 • När och hur kommer min kompensation betalas ut?

  När vi får kompensationen från flygbolaget, kommer vi att skicka ut en begäran om att få din bankinformation. Denna begäran kommer att skickas från ekonomiavdelningen som använder följande e-postadress: post@e-conomic.com. Var uppmärksam på att detta är en annan e-postadress än den du har fått när du har fått uppdateringar om ärendet, och kan komma att hamna i din skräppost. Vi kommer överföra din kompensation från vår bank i Danmark så snart vi har fått din bankinformation. Överföringen kan ta 5-10 arbetsdagar. Vi hanterar din bankinformation med stor konfidentialitet och din bankinformation kan inte missbrukas av oss eller någon annan. IBAN/SWIFT kan endast användas för överföringar till ett konto, inte från ett konto. Du kan därför på ett säkert sätt dela denna information med oss. I sällsynta fall kan flygbolaget betla ut kompensationen direkt till dig istället för oss. I sådana fall kommer vi be dig överföra vårt arvode (30% inklusive moms) till oss enligt vad som överenskommit i kontraktet.

 • Flygbolaget har kontaktat mig direkt. Hur ska jag hantera det?

  Detta händer då och då. Som ditt juridiska ombud sköter vi all korrespondens med flygbolaget, så vänligen vidarebefordra flygbolagets fråga till våra anställda som sköter ärenden. En del flygbolag vill överföra kompensationen direkt till passageraren. Om så är fallet, vänligen kontakta oss genast och få råd om hur du ska agera. Vi kommer sedan att skicka en faktura på vår avgift.

 • Kan jag ha två företag som sköter mitt ärende samtidigt?

  Du kan endast få kompensation för din försening en gång. Om fler än ett företag hjälper dig kommer du att få betala avgifter till båda företagen. Av denna anledning är det viktigt att du bara skickar in ansökan till ett företag åt gången.

Dina rättigheter

 • Vilka länder är täckta?

  Alla 27 EU-medlemsländer och flera länder med kopplingar till EU omfattas. Det innebär att du kan göra anspråk på kompensation för försenade, inställda och överbokade flygningar till eller från något av dessa länder. Se den fullständiga listan över länder som omfattas av EU-förordningen 261/2004 här:

  Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien*. *Angående Brexit: År 2018 antog Storbritannien en proposition som säkerställer flygpassagerares rättigheter efter Brexit. Så Storbritannien omfattas också men har sina egna regler som avviker något från EU:s regler. Flygförsening.se väljer automatiskt de regler som ger den högsta ersättningen.

 • Hur länge ska mitt flyg vara försenat innan jag har rätt till kompensation?

  I allmänhet ska flyget anlända mer än 3 timmar efter utsatt ankomsttid när du reser inom Eu. Gränsen är 4 timmar om du reser till/från destinationer utanför EU och ditt flyg är längre än 3500 km. För inställda flyg beror det på när ditt flygbolag informerade dig om ändringen, men du ska vara åtminstone 2 timmar försenad när du anländer för att ha rätt till kompensation. Testa vår kalkylator för att se om din försening ger dig rätt till kompensation.

 • Hur stor kan min kompensation bli?

  Du kan ha rätt att få mellan 125-600 euro. Beloppet är bestämt i EU-förordningen 261/2004 och beror på flygets längd, förseningens längd och om du reser utom EU. När du har angett din flyginformation i ditt ansökningsformulär, kommer du att få en uppskattning på hur mycket du kan få i kompensation för din försening.

 • Kan jag får ersättning om flygbolaget bokat om min flight till en tidigare flygavgång?

  Ja du har rätt till ersättning om du meddelades om den inställda flighten mindre än 14 dagar innan avresa, samt om du ombokades till ett flyg som avgick mer än två timmar tidigare än vad som ursprungligen planerats. Du är berättigad till kompensation om du meddelades om din inställda flygning mindre än en vecka innan planerad avgång, samt om du ombokades till en flight med avgång mer än en timme tidigare än vad som ursprungligen planerats.

 • Kan jag begära ekonomisk kompensation även om jag har fått en gratis övernattning och mat från flygbolaget?

  Ja. Enligt EU:s lagstiftning har du fortfarande rätt till kompensation även om du har blivit kompenserad med kostnader för mat och logi.

 • Kan jag få ersättning för paketresor eller charterflyg?

  Ja, EU-förordning 261/2004 gäller även paketresor och charterflyg. Om du drabbas av en försenad eller inställd flygning under en paketresa kan du omedelbart begära ersättning via flygbolaget eller genom den resebyrå där du köpt paketresan. Flygförsening.se samarbetar med en lång rad resebyråer för att säkerställa kompensation för flygpassagerare som drabbats av försenade eller inställda flyg under sin paketresa.Vi hjälper dig gärna med att få din rättmätiga ersättning.

  Vilken är skillnaden mellan paketresor och charterflyg?

  En paketresa kan likställas med en semester som inkluderar minst två tjänster/aktiviteter, t.ex. transport, övernattning, måltider, reseguider etc. för ett och samma all-inclusive-pris. Dessutom måste semestern vara minst 24 timmar lång eller inkludera minst en övernattning. Ett charterflyg är en flight som anordnats, eller chartrats, för ett specifikt syfte.

 • Jag missade mitt anslutningsflyg. Kan jag få kompensation?

  Kanske. Om de två flygen är köpta som en hel resa, med samma bokningsnummer, kan denna typ av försening ge dig rätt till kompensation. Testa vår kalkylator för att få en uppskattning.

 • Erbjuder ni även hjälp för förlorat bagage?

  Dessvärre inte, bagage berörs inte av EU-förordningen som vi arbetar under. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag istället.

 • Kan jag även kräva kompensation för barn?

  Ja, EU-förordningen tillämpas både för barn och vuxna. Det innebär att barn har rätt till samma kompensationsbelopp som vuxna, under förutsättning att du har betalt för ett eget säte till ditt barn. Spädbarn som reser gratis utan eget säte är inte berättigade till kompensation. Om flygbolaget har debiterat en administrativ avgift för ditt spädbarn, kan du vara berättigad till kompensation beroende på den administrativa avgiftens belopp.

 • Vad gör jag om flygbolaget går i konkurs?

  Dessvärre kan Flygforsening.se inte hjälpa till att erhålla kompensation vid händelse av konkurs. Detta gäller både nya ärenden efter konkursansökan och befintliga ärenden som skapats före konkursansökan. Här följer en översikt av vad du kan göra istället om flygbolaget du reser med går i konkurs:

  1. Du har köpt en paketresa, men flygbolaget går i konkurs innan ditt avgångsdatum
  Din researrangör har en skyldighet att ta dig till din destination med ett annat flygbolag. Om detta inte sker har du rätt att få hela beloppet för din paketresa återbetalt. Om du anländer med en försening på grund av konkurs, kan du komma att vara berättigad till ett prisavdrag. Alla förfrågningar om detta måste göras direkt till din researrangör.

  2. Du har köpt individuella flygbiljetter, men flygbolaget går i konkurs innan ditt avgångsdatum
  Om dina biljetter är köpta med ett internationellt kreditkort (Visa, Mastercard, American Express eller Diners Club), kan banken komma att söka kompensation på dina vägnar. Alla förfrågningar måste göras direkt till din bank.

  3. Du köpte en paketresa, men flygbolaget gick i konkurs under resans gång
  Din researrangör har en skyldighet att ta dig hem från din resedestination med ett annat flygbolag. Om konkursen resulterar i extra nätter på destinationen, måste utgifterna för detta täckas av researrangören. Om konkursen resulterar i en tidigare avgång än planerat, är du berättigad till ett prisavdrag. Alla förfrågningar om detta måste göras direkt till researrangören.

  4. Du har köpt individuella flygbiljetter men flygbolaget går i konkurs under resans gång
  Om dina biljetter är köpta med ett internationellt kreditkort (Visa, Mastercard, American Express eller Diners Club), kan banken komma att söka kompensation på dina vägnar. Alla förfrågningar måste göras direkt till banken. Om du har en privat reseförsäkring, är det även en bra idé att kontakta ditt försäkringsbolag för assistans.

Svarstid