Inställt flyg på grund av Coronavirus?

Dina rättigheter som passagerare

Flera tusen passagerare påverkas av Coronaviruset, som medfört att flygbolagen ställt in sina avgångar till högriskområden. Är du en av dem som fått resplanerna inställda på grund av Coronaviruset, och är du osäker på vilka rättigheter du har? Läs då vidare här, så förklarar vi hur vi kan hjälpa dig att få dina utgifter återbetalda.

Om flygbolaget ställer in ditt flyg

På Flygförsening,se inhämtar vi normalt endast kompensation för extrautgifter i förhållande till EU-förordningen 261/2004, och när detta är i samband med krav på kompensation för försenad ankomst. Men som något nytt har vi nu valt att utöka vår tjänst för att hjälpa de många passagerare, vars flyg blivit inställt på grund av Coronaviruset. Det innebär att vi erbjuder assistans till dig som gör anspråk på att få pengarna tillbaka för din flygbiljett eller andra extrautgifter.

Det kan vara komplicerat att få den berättigade återbetalningen, t.ex. då det kan råda tvivel om huruvida det är flygbolaget eller resebyrån som ska betala, eller på grund av att de felaktigt nekar att betala tillbaka. Det ordnar vi och vi tar gärna saken till rätten om det blir nödvändigt, utan ytterligare kostnader för dig.

Här är de allmänna reglerna:

Om du är hemma när flyget blir inställt

Om du fortfarande är hemma när flygbolaget ställer in ditt flyg och den sker med mindre än 14 dagar före din avresa, har du rätt att få välja mellan att bli ombokad till en ny avgång eller att få pengarna tillbaka för din biljett. I många fall kommer flygbolaget, på grund av de många inställda flygavgångarna som sker bland alla flygbolag, inte ha möjlighet att boka om dig. Det innebär att du kommer ha rätt att få pengarna tillbaka för din biljett, men du kommer inte kunna kräva ytterligare kompensation för det inställda flyget.

Om flyget ställs in med mindre än 14 dagar före din avresa, och ditt flygbolag inte erbjuder dig en ombokning, trots att det finns andra flygavgångar, kan du dessutom ha rätt till kompensation.

Ditt flygbolag ansvarar inte för förlorade utgifter för förbokad övernattning, bilhyrning m.m. Här kan du istället kontakta din reseförsäkring.

Gör anspråk på ersättning här!

Om du är utomlands när flyget blir inställt

Om du är strandad i utlandet, för att ditt returflyg blivit inställt, ska flygbolaget få dig hem snarast möjligt. Om flygbolaget inte kan erbjuda dig ombokning till en ny avgång, har du rätt att själv hitta en alternativ lösning på din hemtransport. Flygbolaget ska ersätta din flygbiljett och betala den eventuella prisskillnaden som kan finnas mellan din ursprungliga biljett och din alternativa hemtransport. Om du har haft extra utgifter för t.ex. hotellvistelse/övernattning, mat och dryck, transport till din övernattningsplats, har du även rätt att få dessa återbetalda.

Om du själv ställer in din resa

Om du själv avbokar din resa för att du är orolig för spridningen av Coronaviruset, har du som utgångspunkt inte rätt att få pengarna för din resa återbetalda. Flygbolaget ansvarar inte heller för dina förlorade utgifter för t.ex. hotell eller bilhyrning. Detta gäller även om du har avbokat ditt flyg för att Utrikesdepartementet avråder från resor till destinationen. I detta fall kan därför Flyforsinkelse.dk inte hjälpa till.

Hur hjälper ni mig att få mina pengar tillbaka?

På Flygförsening.se står vi redo att hjälpa de passagerare som kommit i kläm på grund av Coronaviruset, med att få pengarna tillbaka för deras förlorade utgifter. För att registrera ditt ärende ska dina totala utgifter uppgå till minst 750 kr. Vårt arvode är, som alltid, 30% inklusive moms på din ersättning, och om vi behöver ta ärendet till domstol kostar det ingenting extra.

Upprätta ditt ärende hos oss idag. Det är snabbt och lätt, och du betalar bara om vi uppnår återbetalning. Det kallar vi no win, no fee!

Registrera ditt ärende här!