Kompensation

Kompensation

ÅTERBETALNING AV EXTRA UTGIFTER
Lina, Sören och deras tre barn blev en och en halv dag försenade hem från Malta på grund av ett inställt flyg. De fick alla utgifter för extra övernattning samt mat och dryck återbetalda i tillägg till kompensationen för förseningen.
DE FICK 35 000 KR. I BERÄTTIGAD ERSÄTTNING.

Ersättningen är mellan 250-600 euro per passagerare. Beloppet bestäms av hur långt du flyger och hur länge du är försenad. Du kan ha rätt till:

  • 250 Euro - Om du är över 3 timmar sen på ett flyg på 1.500 km. eller nedan
  • 400 Euro - Om du är över 3 timmar försenad på ett flyg på 1.500-3.500 km. eller inom EU
  • 600 Euro - Om du är över 4 timmar sent på ett flyg på mer än 3.500 km. utanför EU.

I vissa fall kan flygbolaget halvera ersättningen. Detta gäller om du till exempel har meddelats om ändringen i god tid och förseningen inte överskrider 4 timmar.

Som regel har flygpassagerare rätt till en måltid och två gratis telefonsamtal eller e-post efter två timmars förseningar. Detta gäller oavsett orsaken till förseningen. Om din försening drar ut, måste flygbolaget erbjuda dig ett hotell under väntetiden och betala transport till och från flygplatsen.

Det är inte alltid flygbolagen meddelar dig om att du också har rätt till hjälp under väntetiden. Var därför noga med att spara kvitton på de extra utgifter du har haft under förseningen. På Flygförsening.se kan vi hjälpa dig att få återbetalning efteråt.


Räkna ut din ersättning här