Kompensation

Kompensation

ÅTERBETALNING AV EXTRA UTGIFTER
Lina, Sören och deras tre barn blev en och en halv dag försenade hem från Malta på grund av ett inställt flyg. De fick alla utgifter för extra övernattning samt mat och dryck återbetalda i tillägg till kompensationen för förseningen.
DE FICK 35 000 KR. I BERÄTTIGAD ERSÄTTNING.

Ersättningen är mellan 250-600 euro per passagerare. Beloppet bestäms av hur långt du flyger och hur länge du är försenad. Du kan ha rätt till:

  • 250 Euro - Om du är över 3 timmar sen på ett flyg på 1.500 km. eller nedan
  • 400 Euro - Om du är över 3 timmar försenad på ett flyg på 1.500-3.500 km. eller inom EU
  • 600 Euro - Om du är över 4 timmar sent på ett flyg på mer än 3.500 km. utanför EU.

I vissa fall kan flygbolaget halvera ersättningen. Detta gäller om du till exempel har meddelats om ändringen i god tid och förseningen inte överskrider 4 timmar.

Som regel har flygpassagerare rätt till en måltid och två gratis telefonsamtal eller e-post efter två timmars förseningar. Detta gäller oavsett orsaken till förseningen. Om din försening drar ut, måste flygbolaget erbjuda dig ett hotell under väntetiden och betala transport till och från flygplatsen.

Det är inte alltid flygbolagen meddelar dig om att du också har rätt till hjälp under väntetiden. Var därför noga med att spara kvitton på de extra utgifter du har haft under förseningen. På Flygförsening.se kan vi hjälpa dig att få återbetalning efteråt.


Räkna ut din ersättning här
Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.