Försenat flyg

Kompensation för försenat flyg

FAMILJEN VAR 5 TIMMAR FÖRSENADE
Patrick och Ulrika och deras två barn blev försenade 5 timmar från Gran Canaria i Spanien till Östersund p.g.a. ett mekaniskt fel på flyget.
DE HAR RÄTT TILL 15.600 KR.

Som flygpassagerare, kan du komma att vara berättigad till ekonomisk kompensation om ditt flyg var mer än tre timmar försenat. Längden på din resa och varaktigheten av din försening kan avgöra din kompensation. Varaktigheten av förseningen beräknas med användning av faktisk ankomsttid till slutdestinationen. Ankomsttiden är då dörrarna öppnas och passagerarna tillåts lämna flygplanet. För att göra anspråk på kompensation, måste ditt flyg vara över 3 timmar försenat på en flygresa som:


över 3 timmar försenat på en flygresa som:


Avresa i medlemsstat - Ankomst till medlemsstat

Alla flygbolag

Avresa i medlemsland - Ankomst utanför medlemsland

Alla flygbolag

Avresa utanför medlemsland - Ankomst till medlemsland

Flygbolag med säte i medlemsland


Huruvida vi kan göra anspråk på kompensation för din flygförsening beror på orsaken till flygförseningen. I allmänhet skiljer EU-regleringen på orsaker som är inom flygbolagets kontroll och orsaker som är utom flygbolagets kontroll, t.ex. extraordinära omständigheter. Flygbolaget är inte skyldigt att betala kompensation i de fall där förseningen orsakas av extraordinära omständigheter. Omvänt, måste flygbolaget betala kompensation om förseningen kunde ha undvikits genom att vidta skäliga åtgärder.

De vanligaste orsakerna som vanligtvis berättigar till kompensation är tekniska problem eller sjukdom bland besättningen. Ibland kan orsaken till förseningen vara en strejk eller dåliga väderförhållanden. I sådana fall, kan det vara så att du är berättigad till kompensation, men det beror på det individuella fallet.


Jag skulle vilja ha er hjälp med att göra anspråk på kompensation, men hur mycket kan jag få?

Din kompensation beror på flygdistansen och förseningens längd. Kompensationsnivåerna är fasta och varierar mellan 250€ - 600€ per passagerare.

Exempel: Ditt flyg blev försenat mer än 3 timmar och resan var över 3 500 km. I detta fall kan du vara berättigad 400€ i kompensation. Läs mer om kompensationsnivåerna i vårt sektion om kompensation. Eller om du är osäker på hur mycket kompensation du är berättigad till, kan du hitta svaret genom att ange dina uppgifter i vår kalkylator.


Hur hjälper vi dig att få kompensation?

På Flygforsening.se står vi redo att hjälpa dig att få kompensation när ditt flyg är försenat. Det enda vi behöver för att påbörja ditt ärende är din reseinformation som du snabbt och smidigt kan tillhandahålla oss via vårt formulär online. Vi kommer sedan sköta resten.

När vi mottager ditt ärende, startar vi processen genom att dubbelkolla din information med den information vi har i vår databas för att säkerställa att allt har fyllts i korrekt och beslut om ditt ärende kvalificerar sig för kompensation. Du kommer få ett e-postmeddelande från en av våra juridiska experter som meddelar om vi kan hjälpa dig att kräva kompensation från flygbolaget samt hur mycket kompensation du eventuellt kan vara berättigad till.

Vi kommer sedan att göra anspråk på din kompensation från flygbolaget. Vi ser till att följa upp ditt ärende, om flygbolaget inte svarar på vår begäran inom rimlig tid. Ha i åtanke att det i vissa fall kan ta upp till ett par månader för flygbolaget att svara och överföra kompensationen. När flygbolaget har accepterat ditt ärende, får du ett e-postmeddelande från vår ekonomiavdelning som ber om dina bankuppgifter, och därefter överför vi kompensationen till dig.

Om flygbolaget avslår vårt krav och vägrar att betala kompensation, kommer vi göra en grundlig analys av orsaken bakom avslaget för att avgöra om det är nödvändigt att skicka ditt ärende till en nationell transportmyndighet, eller om vi tar ärendet till domstol. Behandlingstiden för ärenden som går till domstol eller nationell transportmyndighet, varierar och kan ta allt mellan allt från ett par månader till flera år. Vi kommer se till att hålla dig uppdaterad om alla viktiga händelser under hela processen.


Räkna ut din ersättning här