Kompensation för försenat, inställt eller överbokat flyg med Delta Air Lines

Känn till dina rättigheter

Du kan komma att vara berättigad till upp till 6000 kr i kompensation, om ditt flyg var försenat med över 3 timmar, inställt eller överbokat. Du kan ta reda på hur mycket du kan vara berättigad till här.

Flygförsening med Delta Air Lines

Naturligtvis gör flygbolag sitt bästa för att förhindra flygförseningar, men ibland går det inte som planerat. När flygresor tar en oväntad vändning och en avvikelse uppstår, står Flygforsening redo att hjälpa dig med att få kompensation från flygbolaget. Fyll i ditt ärende hos oss, så kommer vårt team med expertis inom passagerarrättigheter att ta hand om allt arbete medan du väntar på din kompensation.

När är jag berättigad kompensation?

Din rätt till kompensation är beroende av ett antal olika faktorer. Reglerna fastslås i EU-förordningen 261/2004 och tillämpas för alla flygningar som startar i EU-medlemsländer, och alla flygningar till EU som opereras av ett europeiskt flygbolag.

Därutöver beror din rätt till kompensation på orsaken till flygförseningen, och huruvida den var inom flygbolagets kontroll eller ej, eller om flygbolaget kunde ha vidtagit rimliga förebyggande åtgärder för att förhindra flygförseningen. De vanligaste orsakerna till flygförseningar som berättigar till kompensation är tekniska problem eller sjukdom bland flygbesättningen. Ibland kan strejker eller dåliga väderförhållanden vara orsaken till flygförseningen, och i sådana fall beror din rätt till kompensation på omständigheterna.

Utöver din kompensation för flygförseningen, måste Delta Air Lines även täcka eventuella extra kostnader för mat, dryck, transport och logi som kan ha uppstått under väntan på din nya flygavgång. Vi hjälper dig gärna med att få även dessa extra kostnader återbetalda.

Om ditt flyg med Delta Air Lines var försenat, hjälper vi dig gärna med att erhålla kompensation från flygbolaget. Kolla din kompensation, som du kan komma att vara berättigad till. Räkna ut din ersättning här

Inställt flyg med Delta Air Lines

Ibland ställer flygbolag in flygningar, och det kan vara väldigt frustrerande att drabbas av detta som passagerare. I de flesta fall kommer flygbolaget boka om passagerare till en annan flygavgång så snart som möjligt. Kom ihåg att du kan be om en återbetalning av din ursprungliga biljett, om den alternativa flygtiden inte fungerar för dig.

Om ditt flyg blev inställt, är din rätt till kompensation i huvudsak beroende av orsaken till den inställda flygavgången, och när du informerades om att flyget skulle ställas in. Du kan komma att vara berättigad till kompensation, om Delta Air Lines har informerat dig personligen om att din flygavgång blivit inställt med mindre än 7 dagar före den schemalagda avgången, och om den inställda flygavgången orsakade en försenad ankomst till slutdestinationen med mer än 2 timmar. Du kan även komma att vara berättigad till kompensation om flygbolaget informerade dig om den inställda flygavgången med mindre än 14 dagar före schemalagd avgång, och du ankom til din slutdestination minst 4 timmar senare än beräknat.

Därutöver ska Delta Air Lines täcka eventuella extra kostnader för alternativ transport, måltider och logi som du kan ha haft på grund av den inställda flygavgången. Vi hjälper dig gärna med att få även de extra kostnaderna återbetalade. Vi erbjuder detta som en extra service, vilket betyder att du inte kommer att belastas ytterligare för det. Räkna ut din ersättning här

Överbokat flyg med Delta Air Lines

Blev du nekad ombordstigning på ditt flyg? Det här är dina rättigheter

Överbokning är en vanlig företeelse i flygbranschen. Ibland säljer flygbolag fler säten än vad som finns tillgängligt då de förväntar sig att några passagerare inte kommer dyka upp på avgångsdatumet. Det orsakar problem för passagerare när det dyker upp fler passagerare på flygplatsen än det antal säten som finns tillgängliga. När detta händer nekas passagerare ombordstigning trots att deras bokning reserverats och bekräftats ordentligt. I dessa situationer kommer flygbolagen i allmänhet att erbjuda en kompensation till de passagerare som frivilligt går med på att ge upp sitt säte och att resa med en senare flygavgång. Om du går med på detta och ger upp ditt säte, räknas detta som en "frivillig nekad ombordstigning" och du skulle inte vara berättigad kompensation. Om du inte frivilligt ger upp ditt säte och du ändå nekas ombordstigning av Delta Air Lines, anses detta som "ofrivillig nekad ombordstigning", och du är då berättigad till kompensation upp till 6000 kr per passagerare.

Det är viktigt att nämna att flygbolag har rätt att neka ombordstigning eller att avlägsna en passagerare från ett flygplan om den utgör en potentiell säkerhetsrisk. I detta fall behöver flygbolaget inte betala kompensation till passageraren.

Om du nekas ombordstigning på grund av överbokning, står Flygforsening redo att åta oss att det mödosamma administrativa arbetet åt dig och hjälpa dig att få din kompensation. Fyll i din anmälan

Hur mycket är jag berättigad?

Din kompensation beror på flygdistansen för din avgång samt längden på din flygförsening, som visas nedan:

€250
om din flygning var på 1.500 km eller mindre
€400
om din flygning var på 1.500 - 3.500 km
€600
om din flygning var på över 3.500 km
*I vissa fall kan flygbolaget halvera din kompensation. Kolla din kompensation här.

Varför ska jag ansöka om min kompensation med Flygforsening?

Det kan vara utmanande och kostsamt att göra anspråk på din kompensation när du haft oturen att drabbas av en försenad, inställd eller överbokad flygavgång. När du använder vår service, behöver du inte ta itu med rättsliga procedurer, då vi kommer att hantera allt arbete åt dig. Flygforsening är experter på att hjälpa flygpassagerare att få deras rättmätiga kompensation från flygbolaget. Sedan vårt företag startade år 2012, har vi hjälpt över 680,361 passagerare att göra anspråk på kompensation. Vi står redo att hjälpa dig också, och finns alltid tillgängliga att besvara dina frågor. Kontakta oss på +46 8124 100 88, eller e-mail kontakt@flygforsening.se.

Om Delta Air Lines

https://www.delta.com

Så här säger våra kunder

Läs mer om dina rättigheter