Guide: Så påverkar coronaviruset din resa i sommar

Den 15 juli 2020

 

Många länder öppnar åter för flygresor till en rad länder inom EU, Schengenområdet och Storbritannien. Det innebär att det kommer finnas möjlighet att resa ut i Europa och tillbringa en del av sommarsemestern utanför Sverige. Men vilka regler gäller för inresa i de enskilda länderna?

 

På Island krävs det till exempel att man vid inresa sitter i 14 dagars hemmakarantän, om man inte låter sig testas för COVID-19 vid ankomst. Testet ska göras på Island och kostar 9000 ISK om man betalar elektroniskt i förväg, alternativt 11 000 ISK om man betalar vid ankomst till Island. Det räcker inte att ta med ett giltigt test från Sverige som visar att man inte har corona.

 

Därför kan det vara en bra idé att känna till de olika inreserestriktionerna innan du beställer sommarresan och packar resväskan. I översikten nedan hittar du svaren på vilka restriktioner som gäller för en rad utvalda europeiska länder.

 

OBS: Regler och bestämmelser kan ha ändrats sedan den här artikeln skrevs och det är därför viktigt att vara uppmärksam och att säkerställa att man har uppdaterad information gällande det land man har tänkt resa till. Nedanstående information ska därför endast ses som vägledande.

 

?? Bulgarien

Svenskar får resa till Bulgarien men det finns en avrådan från icke-nödvändiga resor till Bulgarien som gäller åtminstone till den 29 juli 2020.

Behöver man sitta i karantän?

Ja, 14 dagars karantän i hemmet.

 

?? Cypern

För närvarande tillåter Cypern inte resenärer från Sverige. Det är dock inte nationalitet som styr utan var man har befunnit sig de senaste 14 dagarna.

Finns det särskilda inresekrav?

Obligatorisk dokumentation av samtliga resenärer krävs för inresa till Cypern. Dokumentationen ska lämnas in elektroniskt 24 timmar innan avresa.

 

?? Danmark

Avrådan från icke-nödvändiga resor till Danmark gäller åtminstone till den 29 juli 2020. Danmark kategoriserar vilka länder och även regioner som har rätt att resa in i landet och vilka restriktioner som gäller. I skrivande stund är inte Danmark öppet för resor från hela Sverige.

Behöver man sitta i karantän?

Nej.

Är det öppet för transit?

Ja.

Finns det särskilda inresekrav?

Personer som visar tydliga sjukdomstecken kommer inte få resa in i Danmark.

 

?? Finland 

Det förekommer en del restriktioner, så vid planer på att resa till Finland uppmanas svenskar att hålla koll på utvecklingen och lokala myndigheters anvisningar för att veta vad som gäller.

Behöver man sitta i karantän?

Personer som reser från Sverige till Finland uppmanas att spendera 14 dagar i förhållanden som motsvarar karantän där man begränsar onödiga närkontakter.

 

?? Frankrike

Frankrike öppnade för inresor från europeiska länder den 15 juni. Sedan den 30 juni har även Sverige hävt reseavrådan till Frankrike

Behöver man sitta i karantän?

Nej.

 

?? Grekland

Grekiska myndigheter har infört förbud mot direktflyg till och från Sverige till och med den 15 juli.

Behöver man sitta i karantän?

Det kommer göras stickprov för COVID-19 vid ankomst. Om testet visar positivt blir man försatt i karantän i 14 dagar.

Finns det särskilda inresekrav?

För de som vill resa till Grekland med flyg mellan 1 juli – 31 augusti måste man fylla i ett elektroniskt formulär minst 24 timmar innan ombordstigning.

 

?? Holland

I Holland är det öppet för inresa för alla EU-länder och Schengenländer. UD har dock förlängt sin avrådan för icke nödvändiga resor till Holland till den 29 juli 2020.

Behöver man sitta i karantän?

Ja, för samtliga svenska resenärer krävs hemkarantän i 14 dagar

Är det öppet för transit?

Ja. Men det krävs 14 dagars karantän för resenärer som reser från Sverige om de lämnar flygplatsområdet för övernattning. Hotell finns i direkt anslutning till transitområdet på flygplatsen där man kan övernatta utan att man lämnar området.

 

?? Irland 

Behöver man sitta i karantän?

Ja, Irland kräver två veckors självisolering.

Är det öppet för transit?

Ja. Transitpassagerare behöver fylla i del av "COVID-19 Passenger Locator Form".

Finns det särskilda inresekrav?

Alla som reser in i landet ska fylla i ett formulär som heter "COVID-19 Passenger Locator Form".

 

?? Italien

Italien har sedan den 3 juni öppnat för resor från EU, Storbritannien och Schengenländerna.

Behöver man sitta i karantän?

Nej.

 

?? Island

Island har öppnat för inresa mellan Schengenländer.

Behöver man sitta i karantän?

Ja. Alla som reser till Island ska sitta i hemmakarantän i 14 dagar vid ankomst, såvida man inte väljer att ta ett test för corona istället. Var uppmärksam på att ett svenskt coronatest inte är giltigt. Testet på Island kostar 11 000 ISK om man betalar på plats, och 9000 ISK om man betalar på förhand.

Finns det särskilda inresekrav?

Man ska fylla i ett registreringsformulär innan man reser.

 

?? Kroatien

Kroatien har hävt alla inreserestriktioner för samtliga EU-länder, häribland Sverige.

Ska man sitta i karantän?

Nej.

Finns det särskilda inresekrav?

För att underlätta inresan till Kroatien uppmanar de kroatiska myndigheterna resenärer att registrera sig med diverse uppgifter på denna portal.

 

?? Norge

Från den 15 juli får personer bosatta inom EU resa in i Norge. Resande från länder som uppfyller FHI:s krav om smittspridning behöver inte sitta i inresekarantän.

Behöver man sitta i karantän?

Om du är bosatt i ett land med hög smitta gäller 10 dagars inresekarantän. I skrivande stund anses Sverige, med undantag för vissa regioner, ha hög smitta.

Finns det särskilda inresekrav?

Personer som kommer från länder med hög smitta måste uppvisa dokumentation på var de kommer att befinna sig under de 10 dagarna i hemmakarantän. Om man inte kan uppvisa den dokumentation som krävs kan man bortvisas från gränsen.

 

?? Polen

I Polen har man hävt inreseförbudet för alla EU- och EFTA-invånare från den 13 juni. Enligt polska bestämmelser är dock direkta flyg till och från Sverige inte tillåtna. Bestämmelsen gäller för närvarande till den 28 juli 2020.

Behöver man sitta i karantän?

Nej.

Är det öppet för transit?

Ja.

 

?? Schweiz

Schweiz har öppnat för inresor från Schengenländerna, häribland Sverige. Notera dock att avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz gäller till och med den 29 juli 2020.

Behöver man sitta i karantän?

Ja, i 10 dagar.

Är det öppet för transit?

Ja.

Finns det särskilda inresekrav?

Nej.

 

?? Spanien

Spanien har öppnat för inresa från EU- och Schengenländer sedan den 21 juni.

Behöver man sitta i karantän?

Nej.

Är det öppet för transit?

Ja.

Finns det särskilda inresekrav?

Vid inresa ska man fylla i ett formulär där man bland annat ska ange om man varit smittad av COVID-19 samt var man tänkt uppehålla sig på resan. Vid inresa genomförs även en visuell inspektion och en temperaturkontroll.

 

?? Storbritannien

Som svensk får man lov att resa till Storbritannien. Dock avråder UD från icke nödvändiga resor fram till den 29 juli.

Behöver man sitta i karantän?

Ja, 14 dagars karantän för svenskar som reser in i landet. Sedan den 10 juli har listan minskats men gäller fortfarande för svenskar.

Är det öppet för transit?

Ja.

Finns det särskilda inresekrav?

Alla resenärer måste fylla i ett formulär online och uppge sina kontaktuppgifter. Det ska göras tidigast 48 timmar innan ankomsttiden i Storbritannien.

 

?? Tyskland

Från den 15 juni har Tyskland öppnat sina gränser.

Behöver man sitta i karantän?

Nej.

Är det öppet för transit?

Ja.

 

?? Ungern

Från och med den 15 juli inför Ungern nya inreseregler. Länder klassificeras som gröna, gula eller röda och Sverige är i skrivande stund klassificerat som ett gult land.

Behöver man sitta i karantän?

Ja.

Är det öppet för transit?

Ja.

Finns det särskilda inresekrav?

Svenska resenärer får genomgå en hälsokontroll vid gränsen och utländska medborgare med misstänkta covid-19 symptom kan nekas inresa. För de som inte uppvisar covid-19 symptom gäller hemkarantän i 14 dagar.

 

?? Österrike

Österrike har öppnat upp för resande från EU-länder inklusive Sverige. Inga direktflyg från Sverige är dock tillåtna innan den 31 juli.

Behöver man sitta i karantän?

Resenärer från Sverige med Österrike som slutdestination måste visa upp ett negativt coronatest på tyska eller engelska som inte är äldre än fyra dagar. De kan alternativt sitta i karantän under fjorton dagar. 

Är det öppet för transit?

Ja, såvida man inte gör uppehåll i Österrike och utresan kan säkerställas.

Finns det särskilda inresekrav?

Man måste uppvisa ett negativt coronatest som inte är äldre än fyra dagar, på antingen tyska eller engelska.

 

Kom ihåg din rätt till återbetalning

Om det mot förmodan uppstår problem längs vägen som gör att flyget ställs in, har du rätt att få pengarna för din flygbiljett återbetalda. Beroende på orsaken till den inställda flygavgången, eller om flyget blir försenat, kan du ha ytterligare rättigheter till kompensation på upp till 600 EUR per person.

 

Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.