Var flyget försenat, inställt eller överbokat?

Och blev du minst tre timmar försenad?

- Då har du rätt till ersättning!

Vad täcks?

Gällande regler vid en flygförsening eller ett inställt flyg

De nuvarande förordningarna antogs av EU-parlamentet år 2004, och sedan dess har det gjorts förtydliganden genom en rad rättstvister mellan passagerare och flygbolag.

De gällande reglerna är utarbetade av EU och är därmed gällande för flygningar till/från alla EU-länder (plus Norge, Island, Schweiz, den Västliga Balkan och Turkiet). Det bör dock understrykas att de svenska domstolarna inte har etablerad praxis inom alla områden ännu.

Det är möjligt att få ersättning om din ankomst är försenad mer än två timmar på grund av att:

- ditt flyg var inställd
- ditt flyg var försenad
- ditt flyg omdirigerades till en annan flygplats
- ditt flyg var överbokat och du kom därför inte med

Du kan läsa mer om dina rättigheter som flygpassagerare här


Extraordinära omständigheter

Om förseningen beror på extraordinära omständigheter (force majeure), som ligger utanför flygbolagens kontroll, som t.ex. dåligt väder, strejker, krig och liknande bortfaller passagerarens rätt till ersättning. Är förseningen däremot orsakad av problem med flygplanet, last eller besättning så har passagerare ofta rätt till ersättning.

Extraordinära omständigheter inkluderar:

-Dåligt väderförhållande
-Naturkatastrofer
-Strejk (i vissa tillfällen)
-Terror angrep/hotelser

Men om förseningen beror på problem med flygplanet (t.ex. tekniska problem), last eller flygpersonalen då är passageraren oftast berättigad till kompensation.

Hos Flygforsening.se vet vi vilka omständigheter som befattar extraordinära omständigheter. Därför kan vi berätta till dig om du har rätt till kompensation, och om flygbolaget ger oss en grund som inte faller under extraordinära omständigheter tar vi ärendet vidare till domstol vid behov.

Är du i tvivel? Fyll i dina flygdetaljer och se om du är berättigad till ersättning här


Fastställande av kompensationen

Ersättningen är mellan 250-600 euro per passagerare. Underlaget för att bedöma om du har rätt till ersättning och hur stor denna ska vara bestäms utifrån den extra restiden, resans längd samt de länder som man rests mellan.

Som regel är det också möjligt att få måltider och några gratis telefonsamtal efter två timmars fördröjning. I vissa fall kan man få hela eller delar av biljettpriset återbetalat.

Pröva vår beräkningsfunktion för att se om du har rätt till ersättning här