Är ditt flyg inställt på grund av coronavirus?

d. 24. juni 2021

 

Problem med att använda din voucher
 

De senaste månadernas restriktioner har lett till oräkneliga inställda flygavgångar. Och som om det inte var tillräckligt så upplever många idag även problem med de voucher som flygbolag utfärdat. Nedan så kommer att förse dig med en kortfattad guide gällande vilka rättigheter du har när din flygavgång blivit inställd.
 

Om flyget avgår som planerat, men du väljer att ställa in resan

Om ditt flyg avgår som planerat men där du väljer att resa så har du inte rätt till återbetalning. Detta gäller även om UD avråder från resor till den valda destinationen. I vissa fall så kan du komma att boka om din resa eller begäran en full återbetalning. Dock så beror det hela på typen av biljett, inklusive de avtalsvillkor som du acceptera vid bokningen av resan.
 

Om flygbolaget avbokar din resa - återbetalning

Om ditt flygbolag väljer att avboka din resa så har du rätt till full återbetalning. Detta gäller även om du har köpt biljetten från en biljettåterförsäljare och ej direkt från flygbolaget i fråga som du ämnar resa med. Om återförsäljaren tar ut en extra avgift vit återbetalning av biljetten så rekommenderar vi att du kontaktar flygbolaget, som i slutända är primärt ansvarigt när det kommer till återbetalningen av dina pengar.

Samtidigt så bör du även vara medveten om det faktum att återförsäljare ibland tar ut högre avgifter än vanligt för biljetten i fråga, något som i slutända innebär att flygbolaget endast blivit berättigade till en del av det totala kostnaden som du fått lägga ut. Under dessa omständigheter så kan det vara svårt att övertyga flygbolaget om att återbetala hela beloppet. Just därför så kan det vara ett smart drag att ta kontakt med både flygbolaget och mellanhanden.

Om tiden för återbetalningen tar för lång tid utan att varken flygbolaget (eller återförsäljaren) för biljetten i fråga återbetalat dina pengar så kan du välja att kontakta din bank och invända dig mot kortbetalningen (detta fungerar dock endast bara om du köpt biljetten med ett betalkort).

Kontrollera således i god tid vilka tidsfrister som just din bank önskar att du uppfyller först i samband med den begränsa återbetalningen av biljettpriset innan man väljer att vidta ytterligare åtgärder. Om du väntar för länge så finns det en potentiell risk att invändningen i fråga inte längre kan genomföras.
 

Om flygbolaget avbokar din resa - återbetalning i form av voucher

Om återbetalningen sker i form av en voucher så bör du vara medveten om att den gäller under en fördefinierad tid men även att den kommer med särskilda villkor för hur den kan appliceras. Du bör även vara medveten om det faktum om att din voucher kan komma att bli ogiltig om flygbolaget i fråga vill säga går i konkurs. Om du väljer att ångra din återbetalning genomförts i form av en voucher så kan du i vissa fall bli berättigad dess utfärdade värde, förutsatt att den klassificeras som en icke-avgiftsbelagd elektronisk tjänst. Din voucher är en kostnadsfri elektronisk tjänst, om den har utfärdats elektroniskt, utfärdas mot en avgift och kan användas för att förvärva varor eller tjänster för.

 

Om flygbolaget ställer in din resa - från Sverige

Enligt konsumentverket så har du rätt att få tillbaka dina pengar eller i form av en voucher när din flygavgång ställts in. Dessutom så kan varje enskild passagerare i allmänhet välja att kräva ersättning när flygbolaget ställer in flygavgången på grund av ekonomiska skäl.

Stängda gränser påverkar ej flygavgången när inresa till destinationen i fråga ej meddelats före avgång, inklusive när informationen gällande den inställda flygavgången utfärdats mindre än 14 dagar för avgång. Väljer du att avboka din resa själv så kommer de alternativt som du har till förfogande att bero helt och månne på flygbolaget i fråga men även vilken typ av biljett som du initialt köpt.
 

Om flygbolaget ställer in din resa - från Norge

Enligt konsumentrådet så ska du ha rätt till att välja mellan återbetalning och ombokning av biljetter (antingen i form av en avgång till den valda destination så snart som möjligt eller i form av en avgång där du själv väljer tiden för resan) om din resa kulle skulle komma att ställas in. Dessutom så har du rätt att åberopa en förseningsavgift sju dagar från den dag då du initierade begäran om återbetalning till den dag då fordrar betalas. Du måste dock initiera denna åtgärd i form av en separat begäran.

Om du har bokat din resa via en resebyrå så måste resebyrån i fråga återbetala den avbokade resan och har enligt juridisk mening ej rätt att ta ut en avgift för tjänsten i fråga. Om resebyrån eller flygbolaget undviker att besvara din begäran så rekommenderar Konsumentrådet at du tar kontakt med din kreditkortsutgivare och initierar en begäran om återbetalning.

Enligt Norges konsumentråd så kan det även vara möjligt att kräva ett ersättningsbelopp som är betydligt högre än standardbeloppet, förutsatt att du kan bevisa att avbokningen orsakat dig en påfallande ekonomisk förlust. Detta gäller dock endast om flygbolaget påvisats ha kunnat undvika att ställa in resan inklusive om den ekonomiska förlust som kommit att drabbas av sannolikt har inträffade till följd av den inställda flygavgången.

Vissa flygbolag kan komma att erbjuda dig ersättning i form av voucher eller så kallade ”cashpoints” i stället för pengar. Dock så rekommenderar Norges konsumentråd att du står på dig och begär att få tillbaka pengarna, eftersom det i slutändan är mest gynnsamt för din del.

Om du har en reseförsäkring inklusive ett avbeställningsskydd, samtidigt som du väljer att avboka en flygavgång så har du rätt (förutsatt av försäkringsreglerna uppfylls gällande avbokning) till att få tillbaka kostnaden för biljetten, minus skatter och avgifter (dessa återbetalas av flygbolaget).

Observera dock att försäkringen i fråga ej täcker avbokningen om du önskar fullfölja en resa trots myndigheternas avrådan. Om flygbolaget ställer in resan så måste flygbolaget återbetala hela beloppet. Om du har valt att accepter ersättning i form av en voucher för ett inställt flyg så behöver du ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att klargöra hur du faktiskt mår.
 

Slutligen

Om du har problem med att använda dina vouchers eller om att få den inställda resan återbetald så ska du inte tveka att kontakta flygförsening. Vi står till ditt förfogande när det kommer till att initiera en begäran om att driva och slutligen få dina pengar återbetalda.

 

 

 

Denna webbsida använder cookies
För att anpassa och förbättra din erfarenhet av vår webbplats, service och annonser använder vi cookies. Cookies lagras under en period på upp till 12 månader efter ditt besök och kan raderas i din webbläsare.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att identifiera dig som en unik användare när du anger data på webbplatsen. De kan inte avmarkeras och lagras i högst 1 timme. Dessa cookies kommer från: flygforsening.se.
Prestations - och funktionalitetscookies
För att komma ihåg användarinställningar, spåra och förbättra prestanda av element på webbplatsen och för att skydda dina data mot obehörig åtkomst använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, google.com, bing.com, .facebook.com, .trustpilot.com.
Statistikcookies
För att mäta antalet användare, interaktioner, besökets längd på webbplatsen etc. använder vi cookies. Dessa cookies kommer från: .flygforsening.se, .google.com.
Marknadsföringscookies
För att tillhandahålla relevant annonsering använder vi cookies för att samordna våra annonser mellan enheter, webbplatser och webbläsare. Dessa cookies kommer från: .google.com, .googleadservices.com, .doubleclick.net, .bing.com, .bat.bing.com, .facebook.com.