Vaccinpass och utlandsresor

27. maj 2021
(uppdaterat 24. juni 2021)

 

 

Under mars presenterade EU planer på ett digitalt och gemensamt europeiskt vaccinpass som inom sammanhanget döptes till "Digital Green Certificate". Förhoppningen med initiativen var att återställa möjligheten att resa mellan EU-länderna men även att stärka den blödande europeiska ekonomin.

Motståndare till vaccinpasset hävdar att det skulle komma att diskriminera medborgare som av hälsoskäl inte vill bli vaccinerade. Problemet skulle dock kunna undvika genom att anamma EU:s senaste förslag som implicerar att passet ska påvisa huruvida du har vaccinerats antingen testas negativt, alternativt att du har friskförklarats efter att ha blivit smittad av Covid-19.

Företrädare för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har under de senaste veckorna kommit överens om att faktiskt genomföra en sådan lösning, som inom sammanhanget gjort sig känd som "EU Digital Covid Certificate".

Själva genomförandet kräver dock ytterligare godkännandet från EU:s andra länder men även en enhetlig och samtidigt europaparlament. Skulle man dock få igenom omröstningen i form av ett officiellt prejudikat så kommer den att införas för allmänt bruk från och med den 1 juli 2021 och kommer att gälla inom hela EU. Varje medlemsstat inom EU kommer ansvara för att utfärda dokumentet, något som kommer medföra att själva certifikatet utfärdas i landets officiella språk, vid sidan av den engelska språket.

Just nu, under juni, har Europaparlamentet äntligen gett grönt ljus för användningen av passet i unionen. Eftersom systemet nu lyckades få slutgiltigt godkännande kommer det att gälla från och med den 1 juli 2021 och gälla i hela EU. Det finns dock en begränsning som du bör vara medveten om. De enskilda medlemsstaterna har ytterligare en tidsfrist på sex veckor efter detta datum för att slutföra genomförandet av passet. Om du reser före mitten av augusti vill vi på Flyforsening.se rekommendera att du kontrollerar på den svenska ambassadens webbplats i det aktuella landet om den digitala lösningen finns där.

Även om det för närvarande inte är juridiskt bindande att inneha ett "EU Digital Covid Certificate" för att kunna resa så är det ändå ganska fördelaktigt att ha ett sådant certifikat tillgängligt, eftersom det i slutändan kommer gälla inom hela EU, något som kommer göra din in- och utresa betydligt mer smidigare. Du bör dock ändå gälla dig införstådd om vad som gäller för just ditt resmål eftersom restriktionerna kan komma att förändras snabbt, varav du får en möjlighet att rätta dig efter reglerna som landet för resmålet inrättat.

Certifikatet att finnas tillgängligt både i digital- och pappersbaserad form. Själva dokumentet har utrustats med en unik QR-kod som gör att du får möjligheten att komma åt informationen på ett enkelt och säkert sätt. Inga avgifter appliceras vid utförandet av dokumentet i fråga.

CovidPass erbjuder möjligheten att nyttja tjänsten digitalt. Du kan ladda ner appen från antingen Google Play- eller Apple App Store, förutsatt att din telefon uppfyller de grundläggande tekniska kraven. Om du ska ut och resa så kan du välja att antingen ladda ner eller skriva ut ett intyg som styrker på att ditt covid-19-test är negativt – covidpass – eller att du blivit vaccinerad mot viruset – vaccinationpass. Detta gör du med hjälp av ditt BankID.
https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/.

Om ditt covid-pass baseras på ett negativt covid-test som du genomfört (i stället för vaccinering) så måste du komma ihåg att covid-passet endast gäller under ett begränsat antal timmar (för närvarande under 72- eller 48-timmar, beroende på destination som du önskar resa till), räknat från att du tagit testet. Det är alltså inte tidpunkter, för vilken testresultatet föreligger, som är avgörande för begränsningen av själva tidsfristen. Kom ihåg även att du måste ta med dig även ett covid-pass för vart och ett av de barn som följer med på resan (vaccinet är ännu ej godkänt för barn under 16 år).

Förutom europeiska bestämmelser så vill vi även påpeka det faktum att det för helt vaccinerade person finns ett antal särskilt fördelaktiga bestämmelser som ett antal länder inom EU redan valt eller har planer på att införa. På grund av det så kan du komma att undvika en annars obligatorisk karantänperiod efter inresa till landet i fråga. Detta gäller till exempel vid inresa till Seychellerna och Libanon. Om du således plågas av längtan till varmare klimat och redan har vaccinerats så kan föregående vara något att överväga och undersök vidare.

Innan du fattar ett beslut om avresa så ber vi dig att komma ihåg det faktum att särskilda inreseregler kan komma att gälla i vissa länder, vilket är just därför som du bör informera dig om vad som gäller för landet i fråga genom att besöka den svenska ambassadens webbplats eller läsa mer om UD:s rekommendationer. Du har ett individuellt ansvar för att undersöka destinationens nuvarande regler och bestämmelser samt säkerställa att du uppfyller dessa innan avresan vill säga. Därför täcker ej försäkringen en resa om din resa inte kan bli av på grund av att du saknar adekvat vaccinering.

Observera även att du kan komma att bli föremål gällande krav på självisolering efter att du återvänt till Sverige. Om bestämmelsen i fråga även innefattar dig så bero det på huruvida du vaccinerat dig före avresa men också vilket land eller region som du rest till.
(Källa: EU-kommissionen, EU-parlamentet, The Telegraph)

(Länkar:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210505IPR03515/q-a-on-the-eu-digital-covid-certificate
https://www.telegraph.co.uk/travel/advice/vaccine-passports-countries-uk/)

 

 

​Läs mer

Coronavirus: Dina rättigheter vid inställt flyg